Wiadomości

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” i konkurs pn. „Śnieżny dekalog”

Data publikacji 28.12.2021

Sezon zimowy w pełni. Wielu z nas skorzysta z uroków zimowej aury i swój wolny czas będzie chciał spędzić na stoku. Dbając o Wasze bezpieczeństwo w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” przypominamy o obowiązujących przepisach i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pn. „Śnieżny dekalog”

zdjęcie kolorowe: mężczyzna ubrany w granatową kurtkę, seledynowe spodnie, kask i gogle narciarskie zjeżdżający na nartach, a w lewym górnym rogu znak graficzny przedstawiający górę i narciarza oraz napis o treści kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

Głównym celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Katowiccy policjanci przypominają, że zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.. U. z 2011 r. poz. 1241, z 2013 r. poz. 7, z 2018 r. poz. 1115 oraz z 2019 r. poz. 1084)

Art. 29

Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Art. 30

1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Art. 45

1. Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

2. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

 

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej

1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB

Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY

Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. WYBÓR TORU JAZDY

Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.

4. WYPRZEDZANIE

Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.

5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU

Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.

6. ZATRZYMANIE NA TRASIE

Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH

Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

Przypominamy również znaki nakazu, zakazu, informacyjne i ostrzegawcze stosowane do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, które są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751)

ZNAKI NAKAZU

A-1 Nakaz jazdy w prawo;

A-2 Nakaz jazdy w lewo;

A-3 Nakaz jazdy na wprost.

zdjęcie kolorowe: znaki nakazu które obowiązują na stokach narciarskich zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751)

ZNAKI ZAKAZU

B-1 Zakaz chodzenia pieszo,

B-2 Zakaz jazdy na sankach,

B-3 Zakaz jazdy na snowboardzie,

B-4 Zakaz jazdy skuterem śnieżnym,

B-5 Zakaz jazdy na nartach,

B-6 Zakaz podchodzenia na nartach

B-7 Znak zobowiązujący do zatrzymania się - Stop.

zdjęcie kolorowe: znaki informacyjne

ZNAKI INFORMACYJNE

D-1 Punkt ratownictwa narciarskiego;

D-2 Oznaczenie lewej granicy narciarskiej trasy zjazdowej,

D-3 Oznaczenie prawej granicy narciarskiej trasy zjazdowej;

D-4 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady,

D-5 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy,

D-6 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy i możliwością umieszczenia nazwy trasy,

D-7 Oznaczenie przebiegu trasy biegowej

zdjęcie kolorowe: znaki ostrzegawcze

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

C-1 Zwężenie na trasie,

C-2 Skrzyżowanie tras, pierwszeństwo mają poruszający się z prawej strony,

C-3 Niebezpieczny zakręt w lewo,

C-4 Niebezpieczny zakręt w prawo,

C-5 Skrzyżowanie z trasą wyciągu o wysokim prowadzeniu liny,

C-6 Pracujące urządzenie zaśnieżające,

C-7 Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia,

C-8 Uwaga piesi;

C-9 znak ostrzegający o niesprecyzowanym zagrożeniu – Inne niebezpieczeństwo,

C-10 Wejście na teren zagrożony lawinami,

C-11 Bezpośrednie zagrożenie lawinami, dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu.

 

Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

W ramach tegorocznej akcji został również ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I - wiek: 5-10 lat,

kategoria II - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 4 marca 2022 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez pełnoletniego opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2022 r.

Gorąco zapraszamy do udziału w zimowym konkursie pn. „Śnieżny dekalog”, w którym hasło „kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest zawsze aktualne. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji oraz Partnerów akcji.

  • zdjęcie kolorowe: znaki nakazu które obowiązują na stokach narciarskich zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751)
  • zdjęcie kolorowe: znaki ostrzegawcze które obowiązują na stokach narciarskich zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751)
  • zdjęcie kolorowe: znaki informacyjne które obowiązują na stokach narciarskich zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1751)
Powrót na górę strony