Wiadomości

#ZnamTeNumery podczas debaty z katowickimi seniorami

Data publikacji 28.02.2024

W Katowicach odbyła się kolejna debata społeczna tym razem z seniorami z Szopienic. Dzielnicowi z Komisariatu Policji V w Katowicach razem z komendantem mł. insp. Danielem Syką rozmawiali na temat bezpieczeństwa seniorów i ich mienia. „Bezpieczeństwo Seniorów - # Znam Te Numery” to nazwa debaty promującej spotkania z mieszkańcami naszego miasta.

Policjanci z Komisariatu Policji V w Katowicach przeprowadzili debatę z seniorami dzielnicy Szopienice pt. Bezpieczeństwo Seniorów -# Znam Te Numery". Spotkanie z mieszkańcami miało na celu zacieśnienie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowiło okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa seniorów. Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie działania ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji ,,Moja Komenda stanowiących wsparcie Policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. szt. Michał Weishar omówił zebranym koncepcje ,,Dzielnicowy Bliżej Nas natomiast dzielnicowi - asp. szt. Grzegorz Ślusarczyk, asp. szt. Jacek Ząbek, st. sierż. Łukasz Palka i st. post. Rafał Wróbel przedstawili zdiagnozowane problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe. Kolejno przekazali informację jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i na ulicy- wskazując istotne elementy zachowania w życiu codziennym, w domu i na ulicy wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców. W kolejnej części debaty głos zabrała policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach asp. Agnieszka Krzysztofik, która przedstawiła programy i akcje profilaktyczne przeprowadzane na terenie miasta Katowice, w tym skierowane do seniorów. Omówiła zebranym zagrożenia związane z przestępczością dotyczącą osób starszych: oszustw na tzw. policjanta lub wnuczka oraz jak się chronić przed takimi zagrożeniami. Omówiła kampanię #ZnamTeNumery. Następnie przystąpiono do rozmów z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy, jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania oraz rozmawiali o nich z policjantami dzielnicowymi odpowiedzialnymi za omawiany rejon służbowy. Wyczerpujących odpowiedzi na pytania mieszkańców udzielił również Komendant Komisariatu Policji V w Katowicach – mł. insp. Daniel Syka. W ramach realizacji programu ,,Dzielnicowy Bliżej Nas odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami.

  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas debaty z seniorami dzielnicy Katowice Szopienice
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas debaty z seniorami dzielnicy Katowice Szopienice
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas debaty z seniorami dzielnicy Katowice Szopienice
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas debaty z seniorami dzielnicy Katowice Szopienice
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas debaty z seniorami dzielnicy Katowice Szopienice
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas debaty z seniorami dzielnicy Katowice Szopienice
Powrót na górę strony