Wiadomości

Apelujemy o rozmowę z bliskimi o oszustwach na „policjanta”

Data publikacji 12.05.2021

W tym roku już 18 mieszkańców Katowic w wieku 60+ w wyniku oszustwa na tzw. „wnuczka i policjanta” utraciła oszczędności swojego życia. W ubiegłym roku w tym przedziale wiekowym oszukano aż 54 seniorów. Razem zadbajmy o ich bezpieczeństwo i stabilizację finansową. Porozmawiajmy z bliskimi, jak uniknąć zagrożenia i oszustów.

Nie tylko w Katowicach działają oszuści, którzy przez telefon wyłudzają od osób starszych oszczędności całego życia (podobne sytuacje występują w całej Polsce). Przestępcy stosują najczęściej dwie metody. W pierwszej metodzie podszywają się za członka rodziny np. wnuczka informując, że spowodowali wypadek oraz pilnie potrzebują dużej sumy pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę. W drugiej metodzie oszuści podszywają się za „funkcjonariusza” Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), czy też prokuratora Następnie rozmawiają z seniorem o prowadzonych „akcjach policyjnych” w celu zatrzymania np. grupy przestępczej planującej napad na jego mieszkanie, czy nieuczciwych pracowników banku, w którym przechowuje swoje oszczędności, podkreślając wysokie ryzyko utraty wszystkich pieniędzy. Oszust wmawia seniorowi, że w ochronie swoich oszczędności przechowywanych w domu, czy w banku, powinien przekazać je wskazanej osobie lub pozostawić je we wskazanym miejscu, np. w koszu na śmieci, ławce czy murku. Były przypadki, że oszust nakazał oszczędności włożyć do torebki foliowej i wyrzucić przez okno. Oszuści, korzystając ze starych książek telefonicznych, znajdują dane i miejsce zamieszkania ofiary. Dzwonią z numerów zastrzeżonych lub zagranicznych. Informując o wypadku, napadzie, nie stawieniu się na wezwanie, zatrzymanym sfałszowanym dowodzie osobistym na nazwisko seniora czy nieuczciwych bankierach oraz przedstawiając wizję utraty majątku, wzbudzają u seniorów wysokie emocje tj. lęk i strach, osłabiając tym samym ich czujność. Umiejętnie zadając pytania oszuści wyciągają od seniorów informacje m.in. o miejscu przechowywania pieniędzy i ich sumie, hasła do kont bankowych czy numery osobistych telefonów komórkowych. W wyniku wymienionych manipulacji senior oddaje osobie nieznajomej wszystkie swoje oszczędności. W pierwszej metodzie były również przypadki podszywania się oszusta pod funkcjonariusza Policji lub prokuratora, który potwierdzał całą sytuację. W obu metodach oszust wykorzystuje autorytet policjanta przedstawiając się z imienia i nazwiska, podając nazwę katowickiej komendy oraz numer identyfikacyjny. Ponadto oszust zdobywa zaufanie seniora poprzez weryfikację dzwoniącego „policjanta” sugerując wybranie numeru 997 lub 112 bez rozłączenia połączenia. Wystraszona ofiara wykonując polecenie przekonana jest, że rozmawia z policjantem, a tak naprawdę kontynuuje rozmowę z oszustem.

W Katowicach najczęściej oszuści działali metodą na „policjanta”. Warty podkreślenia jest fakt, że coraz częściej ofiarami omawianych oszustw nie są tylko seniorzy w wieku 60+ ale również osoby w przedziale wieku od 40 do 59 roku życia.

Jak uniknąć stania się ofiarą oszustwa?

Zapamiętaj! Policjanci nigdy przez telefon:

 • nie informują o prowadzonych działaniach;
 • nie pytają o ilość posiadanych pieniędzy i miejscu ich przechowywania;
 • nie proszą o przekazanie pieniędzy, które senior posiada w domu czy banku;
 • nie proszą o podanie numeru klienta, hasła do konta bankowego;
 • nie proszą o zaciągnięcie kredytu.

Bezpieczne zachowania przez telefon:

 • nie odbieraj telefonów, których numerów nie znasz lub są zastrzeżone;
 • podczas rozmowy telefonicznej nie podawaj swoich danych personalnych, adresowych, haseł do kont bankowych, informacji o swoich oszczędnościach i miejscu ich przechowywania oraz numeru telefonu komórkowego;
 • nie przekazuj swoich pieniędzy nieznajomej osobie;

Jeśli przez telefon ktoś prosi Cię o przekazanie pieniędzy:

 • natychmiast rozłącz połączenie! Prawidłowe rozłączenie telefonu stacjonarnego polega na odłożeniu słuchawki na widełki oraz odczekanie kilku minut. Następnie można wykonać nowe połączenie np. w celu powiadomiennnia Policji o próbie oszustwa;
 • skontaktuj się z bliskimi lub osobą zaufaną i upewnij się czy rodzina rzeczywiście potrzebuje pomocy.
 • skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwoń na numer alarmowy 112.
 • porozmawiaj ze swoim dzielnicowym! Skontaktować można się z nim za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy „Moja Komenda” lub nawiązując kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Dane kontaktowe do katowickich dzielnicowych znajdziemy na stronie internetowej komendy Miejskiej Policji w Katowicach w zakładce „Twój dzielnicowy”.

  zdjęcie kolorowe: plakat przedstawiający kobietę w starszym wieku trzymająca przy uchu słuchawkę telefonu stacjonarnego, na dole plakatu napisy o treści: Seniorze uważaj! Oszuści podszywają się pod krewnych, aby wyłudzić od was pieniądze. Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, które trzymasz w domu czy tez wypłacenie pieniędzy, które masz w banku. Seniorze nie daj się oszukać! Rozłącz się! odłóż słuchawkę! Niezwłocznie powiadom Policję. 112. Katowicki Senior w mieście na lata 2016-2021. Komenda miejska Policji w Katowicach. Bezpieczna Przystań Program profilaktyczny dla seniorów. Katowice dla odmiany.
Powrót na górę strony