Punkty karne - ewidencja kierowców

Zaświadczenia i informacje o wpisach ostatecznych

UDZIELANIE INFORMACJI ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Informujemy Państwa, że:

  1. Ustne informacje o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego udzielane są przez dyżurnych Komisariatów Policji i Komendy Miejskiej Policji w Katowicach – całodobowo, osobom zainteresowanym po wylegitymowaniu się dowodem osobistym.
  2. Zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydaje się w Zespole Teleinformatyki Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 pokój nr 132 we wtorek i czwartek w godzinach 8.00-15.00 lub w pozostałych godzinach i w dniach wolnych od pracy u dyżurnego Komendy Miejskiej Policji  w Katowicach lub u dyżurnych komisariatów policji od I do VII, dla osób zameldowanych na terenie miasta Katowice.
  3. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego znajduje się na stronie internetowej KMP w Katowicach. Wnioski wydawane są również przez funkcjonariuszy pełniących służbę w biurze przepustek (przy wejściu do KMP w Katowicach).
  4. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330) – należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Katowicach, dowolnej placówce pocztowej, lub przelewem bankowym.
  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy składać w Zespole Teleinformatyki KMP w Katowicach w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
  6. Wnioski wypisane niekompletnie, nieczytelnie, lub bez opłaty skarbowej zgodnie z art. 64 §2 kpa pozostaną bez rozpoznania (po uprzednim wezwaniu wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni).
zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony