Ruch drogowy

Działania kontrolno – prewencyjne „TIR”

W najbliższym czasie spodziewać się można większej liczby kontroli samochodów ciężarowych. Nadzór na tego typu pojazdami prowadzony będzie szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych czyli autostradach i drogach ekspresowych. Działania są skutkiem zaobserwowanych niewłaściwych zachowań kierowców „TIR – ów” na naszych drogach.

Od sierpnia na terenie całego kraju prowadzone są działania kontrolno – prewencyjne „TIR”. Wiążą się one ze zwiększeniem nadzoru nad kierującymi pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Pamiętajmy, że skutki zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów o dużej masie zazwyczaj są najpoważniejsze i tragiczne. W pierwszym półroczu tego roku na śląskich drogach doszło do prawie 3 tysięcy zdarzeń drogowych, których sprawcami byli kierowcy ciężarówek, niestety w ich wyniku życie straciło 7 osób. Nieprzestrzeganie przepisów, zmęczenie wynikające z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowcy, nadmierna prędkość, przeładowanie, alkohol i stan techniczny pojazdu, to wciąż główne przyczyny tych wypadków.

Stąd też większa liczba patroli drogówki pojawi się na głównych arteriach czyli autostradach, drogach ekspresowych i dwujezdniowych, tam gdzie ruch samochodów ciężarowych jest największy. Policjanci w sposób szczególny zwracać będą uwagę na uciążliwe dla kierujących wykroczenia popełniane przez prowadzących ciężarówki. Chodzi tu głównie o nieprawidłowe wyprzedzanie, tamowanie bądź utrudnianie ruchy oraz jazdę z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym. Właśnie wyżej wymienione nieprawidłowe zachowania w sposób znaczny powodują ograniczenia płynności ruchu na naszych drogach.

Policjanci ruchu drogowego przypominają o obowiązujących na autostradach odcinkowych zakazach wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. 

Przypominamy też o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski, w dniach od 29 czerwca do 2 września 2018 r. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach: w piątek (od godz. 18.00 do godz. 22.00), w sobotę (od godz. 8.00 do godz. 14.00) i w niedzielę (od godz. 8.00 do godz. 22.00). Dodatkowo zakaz obowiązuje też w dniu 15 sierpnia 2018 r. (od godz. 8.00 do godziny 22.00) i  w dzień poprzedzający, czyli 14 sierpnia 2018 r. (od godz. 18.00 do godz. 22.00)

Informacje o działaniach "TIR" w poszczególnych jednostkach naszego województwa:

-Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

Powrót na górę strony