WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2023

KOMISARIAT POLICJI VII W KATOWICACH

 

Rejon nr 65

asp. Józef BANAK

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie, dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Gliwickiej 58 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń w rejonie ul. Gliwickiej 58 w Katowicach.

 

Rejon nr 66

asp. Szymon RĘBISZ

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie, dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Gliwickiej 140 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Gliwickiej 140 w Katowicach.

 

Rejon nr 67

asp. szt. Artur CZERNECKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy  zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Jana Kupca 14 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Jana Kupca 14 w Katowicach.

 

Rejon nr 68

asp. Damian GAŁEK

Plan działania priorytetowego: na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami osiedla Witosa zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw drogą telefoniczną oraz w internecie.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 69

asp. Damian ŻYCHOWICZ

Plan działania priorytetowego: na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami osiedla Witosa zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw  drogą telefoniczną oraz w internecie.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 70

sierż. szt. Dawid MAJOWSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami osiedla Witosa zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw  drogą telefoniczną oraz  w internecie.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 71

asp. szt. Marcin KLUBA

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy  zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Gliwickiej 212 (Park Załęski) w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Gliwickiej 212 (Park Załęski) w Katowicach.

 

Rejon nr 72

st. sierż. Krystian Filipowicz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy  zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Zawiszy Czarnego 16 i 16 a w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Zawiszy Czarnego 16, 16 a w Katowicach.

 

Rejon nr 73 rejon obsługuje st. sierż. Krystian Filipowicz

 

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy  zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Tysiąclecia 1 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń w rejonie ul. Tysiąclecia 1 w Katowicach.

 

Rejon nr 74

sierż. szt. Dariusz POREMBA

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy  zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu  w rejonie ul. Tysiąclecia 29-31 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń w rejonie ul. Tysiąclecia 29-31 w Katowicach.

 

Rejon nr 75

mł. asp.  Sylwia MICHALAK

Plan działania priorytetowego: na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia zdiagnozowała, że w przydzielonym jej rejonie służbowym występuje niska świadomość  dotycząca zagrożeń-oszustw w internecie oraz za pomocą sieci telefonicznej.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w celu podniesienia ich wiedzy oraz świadomości w zakresie zagrożeń w internecie.

 

Rejon nr 76

asp. szt. Tomasz SOŁTYSIAK

Plan działania priorytetowego: na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m. in. w trakcie rozmów z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia, że w przydzielonym jej rejonie służbowym występuje niska świadomość uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach dotycząca zagrożeń-oszustw w internecie oraz sieci telefonicznej.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w celu podniesienia ich wiedzy oraz świadomości w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich.

   

Powrót na górę strony