WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2024

KOMISARIAT POLICJI V W KATOWICACH

  

Rejon nr 48

mł. asp. Kamil LECHWAR

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Racławickiej 13 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Racławickiej 13 w Katowicach.

 

Rejon nr 49

sierż. szt. Rafał MULARZ

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym  mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przystanku autobusowego "Zawodzie Łączna" przy ul. 1 Maja  w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku autobusowego "Zawodzie Łączna" przy ul. 1 Maja w Katowicach

 

Rejon nr 50

mł. asp. Paweł KOWAL

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów  z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie Skate Parku na Skwerze Krzysztofiaka w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie Skate Parku na Skwerze Krzysztofiaka w Katowicach.

 

Rejon nr 51

asp. szt. Grzegorz ŚLUSARCZYK

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  w rejonie klatek schodowych posesji mieszkalnych przy ul. Obr. Westerplatte 42-46 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie klatek schodowych posesji mieszkalnych przy ul. Obr. Westerplatte 42-46 w  Katowicach.

 

Rejon nr 52

asp. szt. Jacek ZĄBEK

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Morawa 91 c w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Morawa 91 c w Katowicach.

 

Rejon nr 53

st. sierż. Łukasz PALKA

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej  przy ul. Kantorówny 4 w Katowicach

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej  przy ul. Kantorówny 4 w Katowicach.

 

Rejon nr 54

st. post. Rafał WRÓBEL

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie przejścia podziemnego dworca PKP Szopieniceod strony  ul. Lwowskiej 18 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przejścia podziemnego dworca PKP Szopieniceod strony  ul. Lwowskiej 18 w Katowicach.

 

Rejon nr 55

asp. szt. Marcin WŁODYGA

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie placówki handlowej przy ul. Oswobodzenia 31 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń na terenie posesji mieszkalnej ul. Oswobodzenia 31 w Katowicach.

 

Rejon nr 56

st. sierż. Damian Ziółkowski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się  w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Szopienickiej 29 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Szopienickiej 29 w Katowicach.

 

Rejon nr 57

sierż. Bartosz CZEKAJ

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się  w rejonie Skweru Artystów Grupy Janowskiej w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie Skweru Artystów Grupy Janowskiej w Katowicach.

 

Rejon nr 58

sierż. szt. Dominik PELIKAN

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym  mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Mysłowickiej 3 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Mysłowickiej 3 w Katowicach.

 

Rejon nr 59

sierż. szt. Piotr SZLĘK

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju,spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby  grupujące się w rejonie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.    

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach.

 

Rejon nr 60

asp. Jacek JAROSZEWSKI

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak spożywanie alkoholu w rejonie placówki handlowej przy ul. Adama 4 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie placówki handlowej przy ul. Adama 4 w Katowicach.

 

Rejon nr 61

asp. Daniel JANISZEWSKI

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie boiska sportowego przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie boiska sportowego przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach.

Powrót na górę strony