WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2023

KOMISARIAT POLICJI IV W KATOWICACH

Rejon nr 38

st. sierż. Agnieszka BOCIAN

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego na Placu Filipa Limańskiego między ul. Jankego 122, a ul. Fredry 3-5 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie problemu spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego przez osoby przebywające na terenie Placu Filipa Limańskiego między ul. Jankego 122, a ul. Fredry 3-5 w Katowicach.

 

Rejon nr 39

sierż. szt. Łukasz SŁABIK

Plan działania priorytetowego:  na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu za placówkami handlowymi przy ul. Jankego 83 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia -  ograniczenie problemu spożywania alkoholu oraz zaśmiecania przez osoby przebywające na terenie za placówkami handlowymi przy ul. Jankego 83 w Katowicach.

 

Rejon nr 40

st. asp. Krzysztof FĄFERA

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w Katowicach przy ul. Biedronek 1.

Zakładany cel do osiągnięcia ograniczenie problemu nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ul. Biedronek 1 w Katowicach.

 

Rejon nr 41

asp. Adam HUDZIAK

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem występowania oszustw na osobach korzystających z portalu OLX oraz aplikacji Facebook i WhatsApp.
 

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas korzystania z portali internetowych oraz zorganizowanie minimum 4 spotkań z mieszkańcami.

 

Rejon nr 42

mł. asp. Dawid BORYŃ

Plan działania priorytetowego: na podstawie własnych spostrzeżeń oraz informacji od dyrekcji Technikum Nr 18 w Katowicach i rodziców uczniów zdiagnozowano problem związany z niską świadomością młodzieży w zakresie zjawiska „hejtu”.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie 4 spotkań dla uczniów klas I Technikum Nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych przy ul. Armii Krajowej 84 zwiększających świadomość w zakresie zjawiska „hejtu”.

 

Rejon nr 43

asp. Wojciech KAJDA

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania rejonu służbowego, informacji od dyrekcji MDK Południe oraz mieszkańców zdiagnozowano problem grupowania się młodzieży, oraz niszczenia mienia na terenie należącym do MDK Południe przy ul. Stellera 4 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie aktów wandalizmu oraz zachowań świadczących o demoralizacji młodzieży przy ul. Stellera 4 w Katowicach.

 

Rejon nr 44

st. sierż. Karol MIŚTA

Plan działania priorytetowego: na podstawie własnych spostrzeżeń oraz informacji od dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 38 w Katowicach i rodziców uczniów zdiagnozowano problem związany z niską świadomością młodzieży w zakresie zjawiska „hejtu”.


Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie 4 spotkań dla uczniów klas VII i VIII w Szkole Podstawowej Nr 38 przy ul. Wantuły 11 w Katowicach zwiększających świadomość w zakresie zjawiska „hejtu”.

 

Rejon nr 45

sierż. szt. Konrad NOWAK

Plan działania priorytetowego: na podstawie informacji od członków Rady Dzielnicy Nr 18 oraz mieszkańców zdiagnozowano problem spożywania alkoholu w rejonie ul. Wolności 10 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie problemu spożywania alkoholu w rejonie ul. Wolności 10 w Katowicach.

 

Rejon nr 46

asp. Anna SIERNY

Plan działania priorytetowego:na podstawie analizy interwencji zawartych w bazie SWD oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w rejonie służbowym nr 46.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz zorganizowanie minimum 4 spotkań z mieszkańcami rejonu.

 

Rejon nr 47

sierż. szt. Robert Szczerbiński

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD oraz informacji od prezesa ogródków działkowych ROD Ligonia zdiagnozowano problem żebractwa przy ul. Porfirowej w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie problemu żebractwa przy ul. Porfirowej w Katowicach.

Powrót na górę strony