WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2023

KOMISARIAT POLICJI III W KATOWICACH

Rejon nr 26

st. asp. Hanna Wąsik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano,że obecnie problem w jego rejonie jest występowanie kradzieży torebek oraz ich zawartości, a także narzędzi i przedmiotów ogrodniczych z terenu Rodzinnych Ogródków Działkowych OLSZYNKA przy ul. Hadyny 1.

Zakładany cel do osiągnięciawzrost świadomości właścicieli działek oraz osób przebywających na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych OLSZYNKA przy ul. Hadyny 1 w zakresie sposobu działania sprawców kradzieży oraz metod unikania kradzieży torebek i ich zawartości oraz zabezpieczania przedmiotów znajdujących się na terenach ogródków działkowych.

 

Rejon nr 27

st. sierż. Mateusz Gęga

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie problem w jego rejonie jest spożywaniu napojów alkoholowych w rejonie placu zabaw przy ul. Wincentego Pola 11-13.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw przy ul. Wincentego Pola 11-13.

 

Rejon nr 28

st. sierż. Monika Siwiec

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie jest spożywanie napojów alkoholowych i żebractwo w rejonie marketu spożywczego przy ul. Kijowskiej 42.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie spożywania alkoholu i żebractwa w rejonie marketu spożywczego przy ul. Kijowskiej 42.

 

Rejon nr 29

asp. Piotr Wocka

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie jest spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie i akty wandalizmu w rejonie boiska „IDA” przy ul. Kijowskiej 39.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie spożywania napojów alkoholowych, zaśmiecania i aktów wandalizmu w rejonie boiska „IDA” przy ul. Kijowskiej 39.

 

Rejon nr 30

asp. Tomasz Stolarski

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie jest zakłócanie porządku publicznego i spożywaniu alkoholu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Panewnickiej 172.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Panewnickiej 172.

 

Rejon nr 31

sierż. Paweł Soból

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie jest spożywanie napojów alkoholowych i zaśmiecanie w rejonie skweru Tytusa Chałubińskiego przy ul. Medyków.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie spożywania napojów alkoholowych i zaśmiecania w rejonie skweru Tytusa Chałubińskiego przy ul. Medyków.

 

Rejon nr 32

sierż. Paulina Wieczorek

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmów ze społeczeństwem zauważono, że obecnie problem w rejonie jest zakłócanie porządku publicznego w rejonie przystanków autobusowych od ul. Panewnickiej 194 do ul. Panewnickiej 384.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie zakłócania porządku publicznego w rejonie przystanków autobusowych od ul. Panewnickiej 194 do ul. Panewnickiej 384.

 

Rejon nr 33

mł. asp. Bartłomiej Toboła

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, że obecnie problem w rejonie jest zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Brynowskiej 43 oraz w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Brynowskiej 43-63.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie zakłócania porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Brynowskiej 43 oraz w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Brynowskiej 43-63.

 

Rejon nr 34

mł. asp. Mateusz Chlebek

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania osobowo – terenowego, analizy stanu bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazanych w trakcie rozmowy z mieszkańcami  zdiagnozował, że obecnie problem w rejonie jest nieprawidłowe zachowanie pieszych i niechronionych uczestników ruchu drogowego w trakcie przekraczania przez jezdnię w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Rolnej 53.

Zakładany cel do osiągnięcia - podniesienie świadomości wśród mieszkańców w zakresie przepisów ruchu drogowego dotyczących w szczególności pieszych i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

Rejon nr 35

sierż. szt. Patryk Karaszewski

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, że obecnie problem w rejonie jest nieprawidłowe zachowanie pieszych i niechronionych uczestników ruchu drogowego w trakcie przechodzenia przez jezdnię w rejonie ul. Kłodnickiej.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie nieprawidłowego zachowania pieszych i niechronionych uczestników ruchu drogowego w trakcie przechodzenia przez jezdnię w rejonie ul. Kłodnickiej.

 

Rejon nr 36

st. sierż. Piotr Sambor

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono,że obecnie problem w rejonie jest spożywanie napojów alkoholowych w rejonie Placu Miast Partnerskich.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie spożywania napojów alkoholowych w rejonie Placu Miast Partnerskich.

 

Rejon nr 37

st. sierż. Olaf Ziorko

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, że obecnie problem w rejonie jest nieprawidłowe parkowaniu pojazdów w rejonie ul. Gdańskiej i osiedla Zadole.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie ul. Gdańskiej i osiedla Zadole.

Powrót na górę strony