WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2023

KOMISARIAT POLICJI II W KATOWICACH

Rejon nr 12

mł. asp. Tomasz WITAŃSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy dzieci w zakresie zagrożeń płynących z uzależnień oraz niewłaściwych zachowań na terenie szkoły.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Zespole Szkolno Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących oraz Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

 

Rejon nr 13

mł. asp. Bartosz CHMIELEWSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz dopuszczanie się innych wykroczeń szczególnie uciążliwych przez osoby na placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 30 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Szkole Podstawowej Nr 36 w Katowicach na ul. Iłłakowiczówny 13.

 

Rejon nr 14

mł. asp. Krystian KRUKOWSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku świadomości młodzieży na temat niebezpieczeństw czyhających w Internecie oraz o zagrożeniach wynikających z demoralizacji młodzieży.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego ul. Józefowska 32 w Katowicach.

 

Rejon nr 15

sierż. szt. Adam ZAJĄC

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy dzieci na temat hejtu w Internecie i życiu codziennym.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej 29 w Katowicach.

 

Rejon nr 16

st. sierż. Mateusz WYCIK

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy w zakresie demoralizacji i  niewłaściwych zachowań w świetle obowiązującego prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Szkole Podstawowej Nr 19 w Katowicach ul. Krzyżowa 12.

 

Rejon nr 17

sierż. szt. Janusz PINKAS

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy dzieci na temat bezpiecznej drogi do szkoły („Nie bajka o porwaniu”) oraz o kontakcie z policjantem.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Miejskim Przedszkolu nr 82 przy ul. Bytomskiej 8B w Katowicach.

 

Rejon nr 18

mł. asp. Artur BIAŁEK

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń w Internecie wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach, w tym tzw. hejtu. Dodatkowo poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w okresie ferii i wakacji.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 17 ul. Dekerta 1 w Katowicach.

 

Rejon nr 19

asp. Piotr SŁOWIK

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy młodzieży licealnej na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w IV LO w Katowicach na ul. Katowickiej 54.

 

Rejon nr 20

mł. asp. Michał WAŁĘGA

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak odmalowania wyeksploatowanego przejścia dla pieszych na ul. Wiązowej w Katowicach na wysokości bloku o numerze 24 C przy ul. Modrzewiowej.

Zakładany cel do osiągnięcia - odmalowanie oznakowania poziomego na ul. Wiązowej  w Katowicach.

 

Rejon nr 21

asp. szt. Adam CZARNOWSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze oraz właściwego zachowania się w kontakcie z osobą nieznajomą wśród dzieci. Przybliżona zostanie również praca policjanta.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 17 w Katowicach przy ul. Ordona 3 D, Miejskim Przedszkolu nr 20 w Katowicach przy ul. Ordona 11, Przedszkolu w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach ul. Góreckiego 11.

 

Rejon nr 22

st. sierż.  Łukasz LESIAK

Plan działania priorytetoweg: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy dzieci na temat bezpiecznych form spędzania wakacji nad akwenami oraz na placu zabaw.

Zakładany cel do osiągnięci - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 39 w Katowicach, ul. Ścigały 17.

 

Rejon nr 23

mł. asp. Łukasz GŁOWACKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy dzieci na temat bezpiecznych form spędzania wakacji nad akwenami oraz na placu zabaw.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Szkole Podstawowej nr 13  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42-44.

 

Rejon nr 24

st. sierż. Kamil KALĘBKA

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy dzieci na temat bezpiecznych form spędzania wakacji nad akwenami oraz na placu zabaw.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 40 ul. Słowiańska 1 w Katowicach.

 

Rejon nr 25

mł. asp. Patryk SURMACZA

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak odmalowania wyeksploatowanego przejścia dla pieszych na ul. Strzelców Bytomskich 14 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - odmalowanie przejścia dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich 14 w Katowicach.

Powrót na górę strony