WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2024

KOMISARIAT POLICJI II W KATOWICACH

Rejon nr 12

mł. asp. Tomasz WITAŃSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez uczniów szkoły podstawowej oraz średniej Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących oraz Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących oraz Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

 

Rejon nr 13

mł. asp. Bartosz CHMIELEWSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy oraz informacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w trakcie wakacji oraz podczas ferii zimowych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 36 w Katowicach, oraz przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 52 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Szkole Podstawowej Nr 36 w Katowicach na ul. Iłłakowiczówny 13 oraz Miejskim Przedszkolu Nr 52 w Katowicach na ul. Iłlakowiczówny 15 A.

 

Rejon nr 14

mł. asp. Krystian KRUKOWSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicoweg jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy oraz informacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w trakcie wakacji oraz podczas ferii zimowych przez uczniów Miejskiego Przedszkola Nr 73 w Katowicach, Miejskiego Przedszkola Nr 47 w Katowicach, Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 73 w Katowicach, Miejskim Przedszkolu Nr 47 w Katowicach, Miejskim Przedszkolu Nr 27 w Katowicach.

 

Rejon nr 15

mł. asp. Adam ZAJĄC

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące braku dostatecznej wiedzy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Katowicach w zakresie hejtu w internecie i w życiu codziennym.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej 29 w Katowicach.

 

Rejon nr 16

st. sierż. Mateusz WYCIK

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19 w Katowicach w zakresie kontaktu z osobami obcymi.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Szkole Podstawowej Nr 19 w Katowicach ul. Krzyżowa 12.

 

Rejon nr 17

sierż. szt. Janusz PINKAS

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące braku dostatecznej wiedzy dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 82 w Katowicach na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą zabawa w rejonie zbiorników wodnych, a także bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii czy wakacji oraz bezpieczeństwo w kontakcie z nieznajomym.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Miejskim Przedszkolu Nr 82 przy ul. Bytomskiej 8B w Katowicach.

 

Rejon nr 18

asp. Michał GRUPA

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest niedostateczne oznakowanie poziome przejścia dla pieszych oraz znacznego wytarcia na jezdni znaków poziomych na ul. Wiązowej w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - odmalowanie przejścia dla pieszych i znaków poziomych.

 

Rejon nr 19

st. asp. Piotr SŁOWIK

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie demoralizacji młodzieży i odpowiedzialności wobec niewłaściwych zachowań w świetle obowiązującego prawa w klasach starszych, a także w zakresie bezpiecznego spędzania wakacji.
 

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w IV LO w Katowicach na ul. Katowickiej 54.

 

Rejon nr 20

mł. asp. Michał WAŁĘGA

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak odmalowania wyeksploatowanego przejścia dla pieszych na ul. Wiązowej w Katowicach na wysokości bloku o numerze 24 C przy ul. Modrzewiowej.

Zakładany cel do osiągnięcia - odmalowanie oznakowania poziomego na ul. Wiązowej  w Katowicach.

 

Rejon nr 21

st. sierż. Rafał CHILIŃSKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy dzieci w zakresie właściwego zachowania w kontakcie z nieznajomym, bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz przybliżenie wizerunku Policjanta.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Katowicach przy ul. Ordona 11.

 

Rejon nr 22

st. sierż.  Łukasz LESIAK

Plan działania priorytetoweg: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak wiedzy wśród seniorów w zakresie metod działania sprawców przestępstw na szkodę osób w podeszłym wieku oraz sposobów reagowania i kontaktowania się z odpowiednimi służbami w razie wystąpienia zagrożenia.

Zakładany cel do osiągnięci - organizacja cyklu spotkań z seniorami w Miejskim Domu Kultury Katowice-Bogucice przy ul. Markiefki 44 w Katowicach.

 

Rejon nr 23

mł. asp. Łukasz GŁOWACKI

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy wśród seniorów w zakresie metod działania sprawców przestępstw na szkodę osób w podeszłym wieku oraz sposobów reagowania i kontaktowania się z odpowiednimi służbami w razie wystąpienia zagrożenia.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja spotkań z seniorami w Miejskim Domu Kultury Katowice-Bogucice przy ul. Markiefki 44 w Katowicach.

 

Rejon nr 24

sierż. szt. Kamil KALĘBKA

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na przysłonięciu przez gałęzie znaku B-22, zakazujący skrętu w prawo z ulicy Słowiańskiej w ulicę Puławską w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - przycięcie gałęzi drzew w tym rejonie.

 

Rejon nr 25

mł. asp. Patryk SURMACZA

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest wyeksploatowanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 22.

Zakładany cel do osiągnięcia - odmalowanie wyeksploatowanego przejścia dla pieszych w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 22.

Powrót na górę strony