WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH NA II PÓŁROCZE 2023

KOMISARIAT POLICJI I W KATOWICACH

Rejon nr 1

st. post. Arkadiusz Majcherczyk

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości młodzieży w zakresie demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Katowicach przy ul. Szkolnej 5.

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w celu zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 2

sierż. szt. Olaf Kudłacik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości młodzieży w zakresie demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach przy al. Roździeńskiego 82.

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w celu zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 3

st. asp. Józef Piechna

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest występowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. Francuskiej 12 w Katowicach (teren przy moście wzdłuż torów kolejowych). Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie interwencji oraz popełniania wykroczeń w rejonie ul. Francuskiej 12 w Katowicach.

 

Rejon nr 4

st. sierż. Michał Sobol

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego jest występowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych w rejonie ul. 1 Maja 10 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie interwencji oraz popełniania wykroczeń w rejonie ul. 1 Maja 10 w Katowicach.

 

Rejon nr 5

asp. Mariusz Budnik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości nieletnich w zakresie demoralizacji wśród młodzieży szkół podstawowych oraz ich odpowiedzialność karnej.

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie prelekcji w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46 w celu zwiększenie świadomości uczniów ww. zakresie.

 

Rejon nr 6

asp. Karolina Tyburkiewicz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze bloków mieszkalnych przy ulicy Sowińskiego 1, 3, 5 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze nasiliło się występowanie oszustw i prób oszustw telefonicznych wśród mieszkańców (seniorów).

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw na tzw. wnuczka lub policjanta.

 

Rejon nr 7

st. sierż.  Agata Tatar

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości dzieci w zakresie bezpiecznej drogi do przedszkola oraz przekazanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci.

Zakładany cel do osiągnięcia przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Katowicach przy ul. Powstańców 23 w celu zwiększenie świadomości dzieci w tym zakresie.

 

Rejon nr 8

mł. asp. Michał Morawiecki

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz wiedzy w zakresie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji wśród uczniów I Zespołu Ogólnokształcącego Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.
 

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie prelekcji w placówce w celu zwiększenie świadomości uczniów ww. zakresie.

 

Rejon nr 9

mł. asp. Michał Filus

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnym problemem w rejonie dzielnicowego jest brak świadomości dorastającej młodzieży w zakresie odpowiedzialności karnej osób nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji, jak również przestępczości nieletnich.

Zakładany cel do osiągnięcia przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr II w Katowicach przy ul. Głowackiego 6.

 

Rejon nr 10

sierż. szt.  Radosław Rudy

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano,że obecnie problem w rejonie dzielnicowego jest niska świadomość pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach na ul. Adamskiego 22 w zakresie bezpieczeństwa seniorów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożeni są seniorzy, w zakresie oszustw m.in. „na wnuczka”, „na policjanta”.

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie spotkań profilaktycznych z seniorami Domu Pomocy Społecznej „Przystańw Katowicach na ul. Adamskiego 22.

 

Rejon nr 11

sierż. Maciej Piekarski

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości młodzieży w zakresie demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej.
 

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3 w celu zwiększenie świadomości ww. zakresie.

Powrót na górę strony