WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2023

Komisariat VI Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu VI Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

Rejon nr 62 - sierż. szt. Sławomir Szuster
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze spożywania alkoholu na ulicy Sokolskiej 23, 25 przy budynkach oświaty tj. Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Przedszkola Nr 45.
Zakładany cel do osiągnięcia – wzrost liczby kontroli zagrożonego obszaru w godzinach 16 – 21  co przełoży się na spadek liczby ujawnionych wykroczeń o 15%.

Rejon nr 63 - sierż. szt. Ireneusz Dudzik
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze niskiej świadomość społeczności w zakresie zagrożeń internetowych. Celem dzielnicowego będzie przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie uświadomienia społeczności lokalnej o możliwych zagrożeniach w sieci.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach z używania sieci Internet w zakresie oszustw.

Rejon nr 64 - asp. szt. Robert Gad
Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w obszarze niskiej świadomość społeczności w zakresie zagrożeń internetowych. Celem dzielnicowego będzie przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie uświadomienia społeczności lokalnej o możliwych zagrożeniach w sieci.
Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach z używania sieci Internet w zakresie oszustw.

Powrót na górę strony