WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2024

Komisariat VII Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu VII Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

Rejon nr 65 - asp. Józef Banak

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w KMZB, jak i analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Macieja 3a-5a w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń w rejonie ul. Macieja 3a-5a w Katowicach.

 

Rejon nr 66 - asp. Szymon Rębisz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie Placu Londzina w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia: eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy Placu Londzina w Katowicach.

 

Rejon nr 67 - asp. szt. Artur Czernecki

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku w rejonie ul. Wolskiego 4 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Wolskiego 4 w Katowicach.

 

Rejon nr 68 - mł. asp. Damian Gałek

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 69 - asp. Damian Żychowicz

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych.

Zakładany cel do osiągnięcia- przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 70 – sierż. szt. Dawid Majowski

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w KMZB, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Mościckiego 6 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Mościckiego 6 w Katowicach.

 

Rejon nr 71 - asp. szt. Marcin Kluba

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku w rejonie ul. Gliwickiej 233 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia- eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Gliwickiej 233 w Katowicach.

 

Rejon nr 72 - st. sierż. Krystian Filipowicz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Zawiszy Czarnego 7a-9 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Zawiszy Czarnego 7a-9 w Katowicach.

 

Rejon nr 73 - sierż. szt. Michał Płaczek

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Tysiąclecia 3 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Tysiąclecia 3 w Katowicach.

 

Rejon nr 74 - st. sierż. Dariusz Poremba

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku w rejonie ul. Piastów 16-18 w Katowicach

Zakładany cel do osiągnięcia- eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Piastów 16-18 w Katowicach.

 

Rejon nr 75 - mł. asp. Sylwia Michalak

Plan działania priorytetowego: dzielnicowa na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozowała, że w przydzielonym jej rejonie służbowym występuje zagrożenie dotyczącej niskiej świadomości dotyczącej odpowiedzialności karnej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 59 w Katowicach pod hasłem „Odpowiedzialność karna nieletnich” w celu podniesienia ich wiedzy oraz świadomości w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa wobec innych osób.

 

Rejon nr 76 - st. post. Bartosz Kolasa

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m.in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie dotyczące niskiej świadomości przepisów ruchu drogowego pieszych, a szczególnie wśród seniorów.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań z młodzieżą w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach pod hasłem „Bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym” w celu podniesienia ich wiedzy oraz świadomości w zakresie przepisów o ruchu drogowym.

 

Powrót na górę strony