WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2023

Komisariat VII Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu VII Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

 

Rejon nr 65 - mł. asp. Józef Banak

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie skweru im. Stanisława Barei w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń w rejonie skweru Stanisława Barei w Katowicach.

 

Rejon nr 66 - mł. asp. Szymon Rębisz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. Klimczoka 5 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia: eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Klimczoka 5 w Katowicach.

 

Rejon nr 67 - asp. szt. Artur Czernecki

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku w rejonie ul. Wolskiego 4 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Wolskiego 4 w Katowicach.

 

Rejon nr 68 - mł. asp. Damian Gałek

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m. in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 69 - asp. Damian Żychowicz

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m. in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych.

Zakładany cel do osiągnięcia- przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 70 – sierż. szt. Dawid Majowski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m. in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie oszustwami i próbami oszustw za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw popełnianych za pośrednictwem połączeń telefonicznych i internetowych w celu podniesienia wiedzy oraz świadomości w opisanym zakresie.

 

Rejon nr 71 - asp. szt. Marcin Kluba

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku w rejonie ul. Wiśniowej 10 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia- eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. Wiśniowej 10 w Katowicach.

 

Rejon nr 72 - st. sierż. Krystian Filipowicz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko spożywania alkoholu w rejonie ul. 1000-lecia 12 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - eliminowanie i ograniczenie wykroczeń przy ul. 1000-lecia 12 w Katowicach.

 

Rejon nr 73 - asp. Michał Jakubas

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i analizę stanu bezpieczeństwa w przydzielonym rejonie dzielnicowy zdiagnozował negatywne zjawisko w postaci przebywania osób bezdomnych na terenie garaży przy ul. Piastów a Bederowieckiej.

Zakładany cel do osiągnięcia - zabezpieczenie techniczne garaży przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Rejon nr 74 - asp. Andrzej Maniera

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m. in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie w postaci niskiej świadomości młodzieży szkolnej dot. zagrożeń wynikających z korzystania z internetu w Szkole Podstawowej Nr 66 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia- przeprowadzenie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej Nr 66 w Katowicach w celu podniesienia ich wiedzy oraz świadomości w zakresie zagrożeń internetowych.

 

Rejon nr 75 - mł. asp. Sylwia Michalak

Plan działania priorytetowego: dzielnicowa na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m. in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozowała, że w przydzielonym jej rejonie służbowym występuje zagrożenie braku tolerancji i akceptacji wobec szeroko rozumianej inności przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 59 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej Nr 59 w Katowicach pod hasłem „Stop Mowie Nienawiści” w celu podniesienia ich wiedzy oraz świadomości w zakresie tolerancji wobec innych osób.

 

Rejon nr 76 - asp. szt. Tomasz Sołtysiak

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie stanu analizy bezpieczeństwa, odnotowanych zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych pozyskanych m. in. w trakcie rozmów z mieszkańcami zdiagnozował, że w przydzielonym mu rejonie służbowym występuje zagrożenie braku tolerancji i akceptacji wobec szeroko rozumianej inności przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań z młodzieżą w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach pod hasłem „Stop Mowie Nienawiści” w celu podniesienia ich wiedzy oraz świadomości w zakresie tolerancji wobec innych osób.

 

Powrót na górę strony