WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2024

Komisariat IV Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu IV Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

 

Rejon nr 38 - st. asp. Andrzej Wyskocki

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD oraz informacji od mieszkańców i przedstawicieli samorządów zdiagnozowano problem występowania oszustw na osobach korzystających z portalu OLX oraz aplikacji Facebook, WhatsApp i Vinted.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami oraz akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas korzystania z portali internetowych.

 

Rejon nr 39 - sierż. szt. Łukasz Słabik

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem spożywaniu alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zakłócania porządku publicznego na terenie placu zabaw znajdującego się pomiędzy blokami mieszkalnymi w Katowicach przy ul. Jankego 121 a 123.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie problemu spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego przez osoby przebywające na terenie placu zabaw Katowicach przy ul. Jankego 121 a 123.

 

Rejon nr 40 - st. asp. Krzysztof Fąfera

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD oraz informacji od mieszkańców i przedstawicieli samorządów zdiagnozowano problem występowania oszustw na osobach korzystających z portalu OLX oraz  aplikacji Facebook i WhatsApp.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami oraz akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas korzystania z portali internetowych.

 

Rejon nr 41 - mł. asp. Adam Hudziak

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem nieprawidłowego parkowania w Katowicach przy ul. Bażantow 41 A-D.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie problemu nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ul. Bażantów 41 A-D w Katowicach.

 

Rejon nr 42 - sierż. szt. Dawid Boryń

Plan Działania Priorytetowego: na podstawie zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem spożywania alkoholu przy ul. Żurawia 34 - 40 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie problemu spożywania alkoholu  przy ul. Żurawia 34 - 40 w Katowicach.

 

Rejon nr 43 - mł. asp. Wojciech Kajda

Plan działania priorytetowego: na podstawie informacji od dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 21 oraz rodziców zdiagnozowano problem zagrożenia demoralizacją nieletnich uczniów ww. placówki przy ul. Malczewskiego 1 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Malczewskiego 1 w Katowicach.

 

Rejon nr 44 - sierż. Karol Miśta

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy interwencji zawartych w bazie SWD oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem występowania oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta” oraz „na pracownika banku”.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami i akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas otrzymywania podejrzanych połączeń telefonicznych zmierzających do wyłudzenia pieniędzy.

 

Rejon nr 45 - st. sierż. Konrad Nowak

Plan działania priorytetowego: na podstawie informacji od mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów i organizacji zdiagnozowano problem występowania oszustw internetowych.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami oraz akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas korzystania z portali internetowych.

 

Rejon nr 46 - asp. Anna Pundor – rej. czasowo obsługiwany przez sierż. szt. Robert Szczerbiński

Plan Działania Priorytetowego: na podstawie analizy interwencji zawartych w bazie SWD oraz informacji od mieszkańców zdiagnozowano problem występowania oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta” oraz „na pracownika banku”.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami i akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas otrzymywania podejrzanych połączeń telefonicznych zmierzających do wyłudzenia pieniędzy.

 

Rejon nr 47 - sierż. szt. Robert Szczerbiński

Plan działania priorytetowego: na podstawie informacji od mieszkańców, przedstawicieli samorządów i organizacji oraz analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD zdiagnozowano problem występowania oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta” oraz „na pracownika banku”.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami i akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas otrzymywania podejrzanych połączeń telefonicznych zmierzających do wyłudzenia pieniędzy.

Powrót na górę strony