WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2023

Komisariat III Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu III Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

 

Rejon nr 26 - st. asp. Hanna Wąsik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Wincentego Pola na wysokości KWK “Wujek”. Kierujący pojazdami nie stosują się do znaku “B 36” - zakaz zatrzymywania się, co powoduje utrudnienia w ruchu oraz zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu drogowego.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń  związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wzdłuż ulicy Wincentego Pola w Katowicach.

 

Rejon nr 27 - st. sierż. Mateusz Gęga

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego jest kradzieży torebek oraz ich zawartości wśród właścicieli Rodzinnych Ogródków Działkowych” Wyzwolenie” przy ul. Brynowskiej  10.  Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze poszkodowani w wyniku kradzieży tracą przedmioty ogrodnicze oraz dokumenty, pieniądze i inne precjoza znajdujące się np. w torebkach damskich należących do osób przebywających na terenie ROD „Wyzwolenie”.

Zakładany cel do osiągnięcia - przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie uświadomienia społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia przedmiotów znajdujących się na terenach ogródków działkowych. Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotuje się zmniejszenie negatywnych incydentów we wskazanym rejonie.

 

Rejon nr 28 - st. sierż. Monika Siwiec – rejon powierzony st. asp. Hanna Wąsik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  problem w rejonie dzielnicowego występuje w okolicy Bazyliki św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy ul. Panenwnickiej 76 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze gromadzą się osoby bezdomne, które zaczepiają osoby wychodzące z kościoła, spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zanieczyszczają miejsce publiczne oraz zakłócają porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy ul. Panenwnickiej 76 w Katowicach.

 

Rejon nr 29 - mł. asp. Piotr Wocka

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych spotkań z kierownictwem placówek handlowych zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, tj. spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 67 przy ul. Zielonej 5 w Katowicach – plac szkolny, boisko.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 67 w Katowicach.

 

Rejon nr 30 - asp. Tomasz Stolarski

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie największym problemem  jest popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, tj. spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Kruczej 65 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia –  ograniczenie wykroczeń w rejonie sklepu spożywczego przy ul. Kruczej 65 w Katowicach.

 

Rejon nr 31 - sierż. Paweł Soból

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń, przeprowadzonych ankiet  i dokonanej analizy zdarzeń zdiagnozowano w przydzielonym rejonie służbowym problem związany z zagrożeniem w ruchu drogowym. Powyższy problem związany jest z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych jak i kierujących. Słaba widoczność pieszych.

Zakładany cel do osiągnięcia - akcja informacyjna na temat przepisów prawa dot. bezpieczeństwa pieszych. Obserwacja przejść dla pieszych oraz reakcja na wykroczenia związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dystrybucja materiałów informacyjnych oraz elementów odblaskowych.

 

Rejon nr 32 - st. post. Paulina Wieczorek

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, rozmów ze społeczeństwem zauważono, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego zakłócanie porządku, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie sklepu wielobranżowego przy ul. Panewnickiej 341 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie wykroczeń w rejonie ul. Panewnickiej 341 w Katowicach.

 

Rejon nr 33 - mł. asp. Bartłomiej Toboła

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, iż obecnie problem w rejonie dzielnicowego występuje  w  rejonie sklepów spożywczych przy ul. Hetmańskiej 14 i przy ul. Hetmańskiej 18 w Katowicach, gdzie dochodzi do spożywania napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócania spokoju oraz żebractwa.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie zjawiska zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem w rejonie sklepów spożywczych przy ul. Hetmańskiej 14 i przy ul. Hetmańskiej 18 w Katowicach.

 

Rejon nr 34 - mł. asp. Mateusz Chlebek

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń  w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  największym problemem są oszustwa na tzw.: policjanta, wnuczka oraz oszustwa internetowe.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach podczas używania sieci Internet oraz podczas rozmów telefonicznych, kiedy dochodzi do oszustw na tzw.: policjanta.

 

Rejon nr 35 - sierż. szt. Patryk Karaszewski

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, że w rejonie służbowym należy objąć działaniami profilaktycznymi uczniów Szkół Podstawowych Nr 34 i 35 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia – przeprowadzenie prelekcji w Szkołach Podstawowych Nr 34 i 35 w Katowicach, celem uświadomienia uczniów w zakresie odpowiedzialności karnej małoletnich.

 

Rejon nr 36 - sierż. Piotr Sambor

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego oraz analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych zauważono, iż obecnie  największą bolączka jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów na ul. Świdnickiej i na ul. Koszalińskiej w Katowicach. Niezadowolenie społeczne związane jest z  faktem, że w/w problem jest powtarzalny, często tamuje ruch oraz stwarza zagrożenie dla pieszych z uwagi na pozostawianie pojazdów w obrębie przejść dla pieszych.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie  popełniania wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ul. Świdnickiej i na ul. Koszalińskiej w Katowicach.

 

Rejon nr 37 - st. sierż. Olaf Ziorko

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w policyjnych systemach informacyjnych, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, w tym na podstawie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami zdiagnozowano, że obecnie  największym problemem jest popełnianie wykroczeń przez kierujących pojazdami na ul. Słupskiej w Katowicach, poprzez tamowanie lub utrudnianie ruchu drogowego  oraz ograniczenie widoczności niechronionych uczestników ruchu znajdujących się w obrębie przejścia dla pieszych.

Zakładany cel do osiągnięcia – ograniczenie popełniania wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ul. Słupskiej w Katowicach.

Powrót na górę strony