WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2023

Komisariat II Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu II Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 203 roku

 

Rejon nr 12 - mł. asp. Tomasz Witański.

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy dzieci w zakresie poruszania się po drodze oraz spędzania wolnego czasu w ferie i wakacje.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących oraz Słabosłyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

 

Rejon nr 13 - mł. asp. Bartosz Chmielewski

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy dzieci w zakresie zagrożeń związanych z hejtem i mową nienawiści w cyberprzestrzeni.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 36 w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny 13.

 

Rejon nr 14 - mł. asp. Krystian Krukowski

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące braku dostatecznej wiedzy dzieci w zakresie kontaktu z nieznajomym, a także spędzania czasu podczas ferii czy wakacji.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań profilaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 73 Misia Uszatka ul. Słoneczna 77a w Katowicach, Przedszkolu Nr 27 Plastusia i Tosi ul. Ściegiennego 27 w Katowicach oraz Przedszkolu Nr 47 ul. Słoneczna 60 w Katowicach.

 

Rejon nr 15 - mł. asp. Adam Zając

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące braku dostatecznej wiedzy dzieci w zakresie kontaktu z nieznajomym

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 ul. Sportowa 29 w Katowicach.

 

Rejon nr 16 - sierż. Mateusz Wycik

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy dzieci w zakresie zagrożeń związanych z hejtem, mową nienawiści w cyberprzestrzeni.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Szkole Podstawowej Nr 19 ul. Krzyżowa 12 w Katowicach.

 

Rejon nr 17 - st. asp. Rafał Koszyk

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie dotyczące braku dostatecznej wiedzy dzieci w zakresie kontaktu z nieznajomym, a także spędzania wolnego czasu podczas ferii czy wakacji.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Miejskim Przedszkolu Nr 2 Dzieci z Leszczynowej Górki ul. Bytomska 8b w Katowicach.

 

Rejon nr 18 - mł. asp. Artur Białek

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku dostatecznej wiedzy dzieci w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii czy wakacji.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia al. Korfantego 141 w Katowicach.

 

Rejon nr 19 - asp. Piotr Słowik

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na demoralizacji młodzieży i odpowiedzialności wobec niewłaściwych zachowań w świetle obowiązującego prawa w klasach starszych, a także w zakresie bezpiecznego spędzania wakacji.

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotkań uświadamiających w IV Liceum Ogólnokształcącym  w Katowicach przy ul. Katowickiej 54.

 

Rejon nr 20 - asp. Michał Wałęga

Plan działania priorytetowego - na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak widocznego oznakowania znaków pionowych dot. dopuszczalnej maksymalnej prędkości pojazdów 20 km/h B-33 oraz znak A-11a - próg zwalniający przy ul. Modrzewiowej 30c w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - uwidocznienie wskazanego oznakowania przy ul. Modrzewiowej 30c w Katowicach.

 

Rejon nr 21 - asp. szt. Adam Czarnowski

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy w zakresie właściwego zachowania w kontakcie z nieznajomym oraz przybliżenie wizerunku policjanta

Zakładany cel do osiągnięcia - organizacja cyklu spotka profilaktycznych w Przedszkolu w Pierwszej Dzielnicy przy ul. Góreckiego 11 w Katowicach i Przedszkolu Mali Giganci przy ul. Katowickiej 27 w Katowicach.

 

Rejon nr 22 - asp. szt. Rafał Szydłowski

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na popełnianiu wykroczeń uciążliwych przy ul. Katowickiej 11 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - graniczenie wykroczeń uciążliwych oraz interwencji przy ul. Katowickiej 11 w Katowicach.

 

Rejon nr 23 - sierż. szt. Mateusz Wycik

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na braku wiedzy wśród seniorów na temat przestępstw popełnianych na ich szkodę metodą na tzw. wnuczka”

Zakładany cel do osiągnięcia- organizacja cyklu spotkań profilaktycznych dla seniorów w MDK ul. Markiefki 44 w Katowicach

 

Rejon nr 24 - sierż. szt. Kamil Kalębka

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest zagrożenie polegające na nadmiernej prędkości pojazdów poruszających się ul. Wiertniczą na odcinku między Rondem Zesłańców Sybiru, a ul. Le Ronda 69 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia: umieszczenie progu zwalniającego, ograniczenie prędkości na wskazanym odcinku drogi.

 

Rejon nr 25 - mł. asp. Patryk Surmacz

Plan działania priorytetowego: na podstawie analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, KMZB, rozpoznania dzielnicowego i odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, że obecnie problemem w rejonie dzielnicowego jest brak przejścia dla pieszych na ul. Pod Młynem w Katowicach pomiędzy nr posesji 10- 69.

Zakładany cel do osiągnięcia - powstanie przejścia dla pieszych na wskazanym odcinku drogi.

 

Powrót na górę strony