WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2024

Komisariat I Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu I Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

 

Rejon nr 1 - mł. asp. Daniel Szewczyk

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy stanu bezpieczeństwa, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości młodzieży w zakresie demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej wśród uczniów klas starszych Szkoły Podstawowej Nr 7 w Katowicach przy ul. Szkolnej 5. W związku z powyższym dzielnicowy rozpocznie działania profilaktyczne ukierunkowane na zwiększenie świadomości dzieci w tym zakresie.

Zakładany cel do osiągnięcia przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w zakresie zwiększenia świadomości dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 2 - st. post. Marlena Wojtasik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości młodzieży w zakresie demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej wśród uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Katowicach przy al. Roździeńskiego 82. W związku z powyższym dzielnicowy rozpocznie działania profilaktyczne ukierunkowane na zwiększenie świadomości dzieci w tym zakresie.

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w zakresie zwiększenia świadomości dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 3 - st. asp. Józef Piechna

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem w rejonie pustostanu przy ul. Wojewódzkiej 14 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecaniem miejsca publicznego.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie interwencji w rejonie pustostanu przy ul. Wojewódzkiej 14 w Katowicach.

 

Rejon nr 4 - sierż.  Michał Sobol

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem w rejonie kamienicy przy ul. Karola 3 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie interwencji w rejonie kamienicy przy ul. Karola 3 w Katowicach.

 

Rejon nr 5 - asp. Mariusz Budnik

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem w rejonie terenu przyległego do Skate Park oraz pomnika przy ul. Pułaskiego w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócania porządku publicznego oraz dewastacji mienia.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie interwencji w rejonie Skate Park oraz pomnika przy ul. Pułaskiego w Katowicach.

 

Rejon nr 6 - mł. asp. Karolina Tyburkiewicz

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano problem w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Sowińskiego 41, 43 i 45 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym rejonie nasiliło się występowanie oszustw i prób oszustw telefonicznych wśród mieszkańców (seniorów).

Zakładany cel do osiągnięcia przeprowadzenie akcji informacyjnej o możliwych zagrożeniach dotyczących oszustw na tzw. wnuczka lub fałszywego policjanta.

 

Rejon nr 7 - sierż. Agata Tatar

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości młodzieży w zakresie demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej wśród uczniów klas starszych Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74. W związku z powyższym działania profilaktyczne ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości dzieci w tym zakresie.

Zakładany cel do osiągnięciaprzeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

 

Rejon nr 8 - mł. asp. Michał Morawiecki

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano, problem w rejonie kamienicy przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 4 w Katowicach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wskazanym obszarze dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

Zakładany cel do osiągnięciaograniczenie interwencji w pustostanie przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 4 w Katowicach.

 

Rejon nr 9 - sierż. szt. Michał Filus

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano, problem braku świadomości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród przedszkolaków Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Katowicach na ul. Zajączka 6.

Zakładany cel do osiągnięciazajęcia profilaktyczne z przedszkolakami mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

 

Rejon nr 10 - st. sierż. Radosław Rudy

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa zdiagnozowano niską świadomość pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Przystań”w Katowicach na ul. Adamskiego 22 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zakładany cel do osiągnięciadziałania profilaktyczne z seniorami Domu Pomocy Społecznej „Przystań”w Katowicach na ul. Adamskiego 22 w zakresie bezpieczeństwa seniorów.

 

Rejon nr 11 - sierż. Maciej Piekarski

Plan działania priorytetowego: na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń zawartych w bazie SWD, wpisów w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, odczuć społeczeństwa, zdiagnozowano problem wynikający z braku dostatecznej świadomości młodzieży w zakresie demoralizacji, hejtu, przestępczości narkotykowej oraz odpowiedzialności karnej wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3. W związku z czym działania profilaktyczne ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości młodzieży w tym zakresie.

Zakładany cel do osiągnięcia przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji, hejtu, przestępczości narkotykowej oraz odpowiedzialności karnej.

Powrót na górę strony