WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2023

Komisariat V Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu V Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku

 

Rejon nr 48 - mł. asp. Kamil Lechwar

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przystanku autobusowego przy ul. 1 Maja 126b w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku autobusowego przy ul. 1 Maja 126b w Katowicach.

 

Rejon nr 49 - st. sierż. Rafał Mularz

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przejścia podziemnego przy ul. 1 Maja 93c w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przejścia podziemnego przy ul. 1 Maja 93c w Katowicach.

 

Rejon nr 50 - mł. asp. Paweł Kowal

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów  z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Obrońców Westerplatte 100 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Obrońców Westerplatte 100 w Katowicach.

 

Rejon nr 51 - asp. szt. Grzegorz Ślusarczyk

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie skweru Edmunda Gryglewicza w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie skweru Edmunda Gryglewicza w  Katowicach. 

 

Rejon nr 52 - asp. szt. Jacek Ząbek

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnych przy ul. Morawa 93 B i D w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnych przy ul. Morawa 93 B i D w Katowicach.
             

Rejon nr 53 - sierż. Sebastian Chojnacki

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym  mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby grupujące się w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Kantorówny 19 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Kantorówny 19 w Katowicach.

 

Rejon nr 54 - asp. szt. Jacek Ząbek w zastępstwie

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy Plac Ogród Dworcowy 6 w Katowicach. 

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy Plac Ogród Dworcowy 6 w Katowicach.    

 

Rejon nr 55 - st. asp. Marcin Włodyga

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Krakowskiej 152 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń  w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Krakowskiej 152 w Katowicach.     

 

Rejon nr 56 - sierż. Bartosz Czekaj

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się  w rejonie przystanków autobusowych ,,Szyb Pułaski przy ul. Szopienickiej  w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanków autobusowych ,,Szyb Pułaski przy ul. Szopienickiej  w Katowicach.

 

Rejon nr 57 - sierż. Bartosz Czekaj w zastępstwie

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się  w rejonie placu osiedlowego przy ul. Janowskiej 6-8 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń  w rejonie placu osiedlowego przy ul. Janowskiej 6-8 w Katowicach.

 

Rejon nr 58 - st. sierż. Dominik Pelikan

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnych przy ul. Mysłowickiej 20-22 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnych przy ul. Mysłowickiej 20-22 w Katowicach.

 

Rejon nr 59 - sierż. szt. Piotr Szlęk

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju,spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby  grupujące się w rejonie placówki handlowej przy ul. Pod Kasztanami 5 w Katowicach.     

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie placówki handlowej przy ul. Pod Kasztanami 5 w Katowicach.

 

Rejon nr 60 - asp. Jacek Jaroszewski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu,  w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Adama 17 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Adama 17 w Katowicach.

 

Rejon nr 61 - asp. Daniel Janiszewski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie placówek handlowych przy ul. Wojciecha 3 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie placówek handlowych przy ul. Wojciecha 3 w Katowicach.

Powrót na górę strony