WYKAZ DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH - I półrocze 2024

Komisariat V Policji w Katowicach

Plany działań priorytetowych dzielnicowych Komisariatu V Policji w Katowicach na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

Rejon nr 48 - mł. asp. Kamil Lechwar

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie placówki handlowej przy ul. 1 Maja 126 a w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie placówki handlowej przy ul. 1 Maja 126 a w Katowicach.

 

Rejon nr 49 - st. sierż. Rafał Mularz

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przystanku autobusowego ,,Zawodzie Ośrodek Sportowy przy ul. 1 Maja w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku autobusowego ,,Zawodzie Ośrodek Sportowy przy ul. 1 Maja w Katowicach.

 

Rejon nr 50 - mł. asp. Paweł Kowal

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów  z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń, takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Obrońców Westerplatte 75 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Obrońców Westerplatte 75 w Katowicach.

 

Rejon nr 51 - asp. szt. Grzegorz Ślusarczyk

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Morawa 22 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Morawa 22 w Katowicach. 

 

Rejon nr 52 - asp. szt. Jacek Ząbek

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Zamenhofa 13 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Zamenhofa 13 w Katowicach.
             

Rejon nr 53 - st. post. Rafał Wróbel

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym  mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby grupujące się w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Kantorówny 3 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie klatki schodowej posesji mieszkalnej przy ul. Kantorówny 3 w Katowicach.

 

Rejon nr 54 - st. post. Rafał Wróbel

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie wybiegu dla psów przy ul. 11 Listopada 9 w Katowicach. 

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie wybiegu dla psów przy ul. 11 Listopada 9 w Katowicach.
 

Rejon nr 55 - st. sierż. Damian Ziółkowski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przystanku autobusowego ,,Wilhelmina – Skrzyżowanie'' w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanku autobusowego ,,Wilhelmina – Skrzyżowanie'' w Katowicach.

 

Rejon nr 56 - st. sierż.  Damian Ziółkowski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się w rejonie garaży przy ul. Braci Woźniaków 3 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie garaży przy ul. Braci Woźniaków 3 w Katowicach.

 

Rejon nr 57 - sierż. Bartosz Czekaj

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Św. Anny 5 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Św. Anny 5 w Katowicach.

 

Rejon nr 58 - st. sierż. Dominik Pelikan

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Mysłowickiej 1 c w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnej przy ul. Mysłowickiej 1 c w Katowicach.

 

Rejon nr 59 - sierż. szt. Piotr Szlęk

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie spokoju,spożywanie alkoholu, zaśmiecanie  przez osoby  grupujące się w rejonie garaży przy ul. Pod Kasztanami 33-34 w Katowicach.     

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie wykroczeń w rejonie garaży przy ul. Pod Kasztanami 33-34 w Katowicach.

 

Rejon nr 60 - asp. Jacek Jaroszewski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu, w rejonie posesji mieszkalnych przy ul. Adama 21-23 w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie posesji mieszkalnych przy ul. Adama 21-23 w Katowicach.

 

Rejon nr 61 - asp. Daniel Janiszewski

Plan działania priorytetowego: dzielnicowy na podstawie rozmów mieszkańcami, własnych spostrzeżeń i dokonanej analizie zdarzeń zdiagnozował w przydzielonym mu rejonie służbowym problem związany z popełnianiem czynów zabronionych, głównie wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby grupujące się w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Batalionów Chłopskich w Katowicach.

Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie wykroczeń w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Batalionów Chłopskich w Katowicach.

Powrót na górę strony