Debaty społeczne

Katowicka debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”

W Miejskim Domu Kultury „Dąb” przy ul. Krzyżowej 1 odbyła się debata społeczna. Policjanci z katowickiej „dwójki” spotkali się z mieszkańcami dzielnicy Dąb, Wełnowiec - Józefowiec i Koszutki, aby wspólnie porozmawiać o bezpieczeństwie. W spotkaniu wziął udział Komendant Komisariatu Policji II w Katowicach insp. Jarosław Łydka.

Policjanci z Komisariatu Policji II w Katowicach przy współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb, 11 Wełnowiec - Józefowiec, 12 Koszutka i Strażą Miejską przeprowadzili debatę z mieszkańcami wymienionych dzielnic pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie z mieszkańcami miało na celu zacieśnienie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowiło okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.

W spotkaniu wzięli udział Komendant Komisariatu Policji II w Katowicach insp. Jarosław Łydka, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Katowicach kom. Joanna Gawrońska, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Henryk Bartecki, kierownik dzielnicowych st. asp. Michał Niedopytalski, dzielnicowi mł. Asp. Andrzej Marcinkiewicz i sierż. sztab. Tomasz Ziołkowski, sierż. sztab. Agnieszka Krzysztofik z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Marek Wolski, przewodnicząca Radny Jednostki Pomocniczej nr 11 Mariola Para – Hewig oraz Radny z Koszutki Włodzimierz Zarobkiewicz.

Debatę poprowadził Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Henryk Bartecki, który przedstawił uczestnikom strukturę organizacyjną drugiego komisariatu oraz najczęściej występujące zdarzenia kryminalne. Ponadto zebranym omówił dwie aplikacje policyjne „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”, z których pierwsza stanowi wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń, a druga ułatwia nawiązanie kontaktu z dzielnicowym i najbliższą jednostką policji. Dzielnicowi przedstawili zdiagnozowane problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe. Przekazali informację jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i na ulicy – wskazując istotne elementy zachowania w życiu codziennym tj: w domu i na ulicy wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców. Policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej przybliżyła mieszkańcom realizowane programy profilaktyczne skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet doznających przemocy oraz najmłodszych mieszkańców Katowic. Dodatkowo Komendant drugiego komisariatu przedstawił mieszkańcom atuty służby w policji zapraszając w ten sposób do wstąpienia w nasze szeregi. Następnie przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania. Odpowiedzi na pytania udzielał komendant drugiego komisariatu, dzielnicowi oraz zaproszeni przedstawiciele Straży Miejskiej.

  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
  • debata z mieszkańcami
Powrót na górę strony