Debaty społeczne

Policjanci z "czwórki" rozmawiali o bezpieczeństwie

Policjanci z katowickiej „czwórki” spotkali się z mieszkańcami Osiedla Bażantowo i osiedla Odrodzenia, aby wspólnie porozmawiać o bezpieczeństwie. W spotkaniu wziął udział m.in. Komendant Komisariatu Policji IV w Katowicach podinsp. Ireneusz Szafranek oraz dzielnicowi.

Policjanci z Komisariatu Policji IV w Katowicach przeprowadzili debatę pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie z mieszkańcami  miało na celu zacieśnienie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowiło okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.

W spotkaniu wzięli udział Komendant Komisariatu Policji IV w Katowicach podinsp. Ireneusz Szafranek, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji IV w Katowicach podinsp. Robert Drążek, Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Piotr Dymarczyk, kierownik rewiru dzielnicowych mł. asp. Wojciech Sobol, dzielnicowi mł. asp. Krzysztof Fąfera (rej. nr 40) i st. sierż. Adam Hudziak (rej. nr 41), st. asp. Adrianna Mazur z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Radny Miasta Katowice Krzysztof Pieczyński, przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec Bogumił Chmiel i Andrzej Dawidowski, oraz przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcy os. Odrodzenia i os. Bażantów.

Debatę poprowadził Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Piotr Dymarczyk, który przedstawił uczestnikom strukturę organizacyjną komisariatu czwartego oraz najczęściej występujące zdarzenia kryminalne. Kierownik Rewiru Dzielnicowych mł. asp. Wojciech Sobol omówił zebranym dwie aplikacje policyjne „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”, z których pierwsza stanowi wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń, a druga ułatwia nawiązanie kontaktu z dzielnicowym i najbliższą jednostką policji. Następnie przedstawił dzielnicowych mł. asp. Krzysztofa Fąfera i st. sierż Adama Hudziak którzy przedstawili problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mail. Przekazali informację jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i na ulicy – wskazując istotne elementy zachowania w życiu codziennym tj: w domu i na ulicy wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców. Przypomnieli o zagrożeniach dotyczących oszustw internetowych i przestępstwach na tzw. “wnuczka”. Policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej st. asp. Adrianna Mazur przybliżyła mieszkańcom realizowane programy profilaktyczne skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet doznających przemocy oraz najmłodszych mieszkańców Katowic. Dodatkowo Komendant czwartego komisariatu przedstawił mieszkańcom atuty służby w policji zapraszając w ten sposób do wstąpienia w nasze szeregi. Następnie przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania. Odpowiedzi na pytania udzielał komendant czwartego komisariatu jego zastępca oraz dzielnicowi.

 

  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
  • spotkanie z mieszkańcami policjantów z KP 4
Powrót na górę strony