Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Katowicach - informacje kontaktowe

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Recepcji lub zgłaszając taką potrzebę na adres e-mail: komendant@katowice.ka.policja.gov.pl lub pod nr tel. 47 85 112 63.

 

Informacje kontaktowe do komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach

 

Komórki Organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach numer telefonu 47 85 125 55

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach numer telefonu: 47 85 122 63, e-mail: komendant@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział Prewencji - numer telefonu: 47 85 124 63 , e-mail: prewencja@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego - numer telefonu: 47 85 121 20, e-mail: rd@katowice.ka.policja.gov.pl

e-mail: notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny - numer telefonu: 47 85 120 00, e-mail: kryminalny@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową - numer telefonu: 47 85 123 10, e-mail: samochodowe@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową - numer telefonu: 47 85 123 90, e-mail: narkotyki@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą - numer telefonu: 47 85 123 00, e-mail: pg@katowice.ka.policja.gov.pl

Referat Techniki Kryminalistycznej - numer telefonu: 47 85 122 80, e-mail: techkrym@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu - numer telefonu: 47 85 129 61, e-mail: mienie@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców - numer telefonu: 47 85 137 37, e-mail: kibice@katowice.ka.policja.gov.pl

Wydział Sztab Policji - numer telefonu: 47 85 125 82, e-mail: dyzurny@katowice.ka.policja.gov.pl e-mail: sztab@katowice.ka.policja.gov.pl

Zespół Prezydialny - numer telefonu: 47 85 127 21, e-mail: prezydialny@katowice.ka.policja.gov.pl

Zespół Kadr i Szkolenia - numer telefonu: 47 85 124 52 , e-mail: kadry@katowice.ka.policja.gov.pl

Zespół Finansów i Zaopatrzenia - numer telefonu: 47 85 124 76, e-mail: finanse-zaopat@katowice.ka.policja.gov.pl

Zespół Teleinformatyki - numer telefonu: 47 85 120 13, e-mail: teleinformatyka@katowice.ka.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony