Wiadomości

Podsumowali działania "Trzeźwość"

Data publikacji 03.06.2024

Policjanci katowickiej drogówki podsumowali działania „Trzeźwość”. W trakcie działań policjanci przeprowadzili ponad 1 tys. kontroli trzeźwości. Niestety aż 9 kierujących prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu.

We wtorek od godz. 4.00 policjanci katowickiej drogówki prowadzili działania "Trzeźwość". Na ulice naszego miasta zostały skierowane patrole, które przeprowadziły wzmożone kontrole stanu trzeźwości kierujących po weekendzie. Użytkownicy dróg spotkali policyjne patrole w newralgicznych miejscach miasta, a także przy bocznych uliczkach, którymi czasami przed kontrolami starają się umknąć kierujący. Policjanci przeprowadzili prawie ponad 1 tys. kontroli. Niestety aż 9 kierujących prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu. 1 z nich odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, a 8 za jazdę w stanie po użyciu alkoholu.

Przypominamy, że jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł.

Ponadto sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów.

Przypominamy również, że 14 marca 2024 r. wszedł w życie przepis, mówiący o zaostrzeniu kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Osoba, która zdecyduje się na jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, musi liczyć się z utratą swojego samochodu. Przepis ten jest nowym narzędziem do walki z nietrzeźwymi kierującymi.

Zgodnie z artykułem 44 b znowelizowanego kodeksu karnego, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, orzeka się przepadek jego równowartości.

Przepadek będzie orzekany między innymi wtedy, gdy:

  • zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;
  • sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia albo wypije alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów - lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających;
  • nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:

a) był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem;
b) znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Powrót na górę strony