Wiadomości

Podsumowali działania "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 20.03.2024

Policjanci katowickiej drogówki podsumowali działania "Bezpieczny pieszy" podczas których mundurowi przyglądali się zachowaniom kierujących i pieszych w rejonie przejść dla pieszych. W rejonie skrzyżowań policjanci wykorzystali Ruchome Stanowisko Dowodzenia, które rejestrowało wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Podczas przeprowadzonych działań policjanci ujawnili prawie 170 wykroczeń, z czego ponad 140 dotyczyło przekroczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole kontrolowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. W rejonie skrzyżowań policjanci wykorzystali Ruchome Stanowisko Dowodzenia, które rejestrowało wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego. W ramach działań "Bezpieczny pieszy"policjanci z katowickiej drogówki ujawnili 168 wykroczeń. Niestety,  ponad 140 kierujących znacznie przekroczyło prędkość w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. W trakcie działań policjanci ujawnili również kierujących, którzy nie udzielili pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, wyprzedzali w rejonie przejść dla pieszych, a także omijali pojazdy, które zatrzymały się celem udzielenia pierwszeństwa pieszemu. W związku z popełnionymi wykroczeniami policjanci ukarali 142 kierujących mandatem karnym, skierowali 1 wniosek do sądu, a 25 kierujących pouczono. W działaniach uczestniczył policyjny profilaktyk, który przypominał kierującym o obowiazujących przepisach.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego katowiccy policjanci przypominają o obowiązkach kierowcy względem pieszego:

  • w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym przypadku);
  • pieszy ma pierwszeństwo, znajdując się na przejściu dla pieszych;
  • zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych;
  • zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Apelujemy również do pieszych, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własnego bezpieczeństwa powinni zachować czujność i upewnić się, czy nie zmieniły się warunki na drodze i bez względu na posiadane pierwszeństwo pamiętać o obserwacji pojazdów.

  • zdjęcie kolorowe: policjantka i policjant katowickiej drogówki podczas kontroli drogowej samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjantka katowickiej drogówki podczas pomiaru prędkości samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjantka i policjant katowickiej drogówki podczas kontroli drogowej samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjantka katowickiej drogówki kontrolująca prędkość samochodów
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas kontroli drogowej samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjantka rozmawiająca z pieszymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
Powrót na górę strony