Wiadomości

Podsumowali działania "Bezpieczny pieszy" i „Prędkość”

Data publikacji 02.02.2024

W tym tygodniu policjanci katowickiej drogówki prowadzili działania "Bezpieczny pieszy" podczas których mundurowi przyglądali się zachowaniom kierujących i pieszych w rejonie przejść dla pieszych, a także działania „Prędkość”, których celem było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Łącznie policjanci w działaniach ujawnili 350 wykroczeń, z czego aż 233 dotyczy przekroczenia dozwolonej prędkości. Zatrzymali również prawo jazdy kierującemu, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 km/h.

Działania „Bezpieczny pieszy” prowadzone były w rejonach miejsc przemieszczania się pieszych. To tam policyjne patrole kontrolowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. W rejonie skrzyżowań policjanci wykorzystali Ruchome Stanowisko Dowodzenia, które rejestrowało wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego. W ramach działań „Bezpieczny pieszy” policjanci z katowickiej drogówki ujawnili 175 wykroczeń. Niestety, aż 157 kierujących znacznie przekroczyło prędkość w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. W trakcie działań policjanci ujawnili również 6 kierujących, którzy nie udzielili pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu i 9, którzy wyprzedzali w rejonie przejść dla pieszych, a także kierujących, którzy omijali pojazdy, które zatrzymały się celem udzielenia pierwszeństwa pieszemu. W związku z popełnionymi wykroczeniami policjanci ukarali 159 kierujących mandatem karnym, skierowali 1 wniosek do sądu i 15 kierujących pouczono.

Natomiast w trakcie działań „Prędkość” policjanci prowadzili kontrole w tzw. statycznych punktach kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem pojazdów Policji wyposażonych w wideorejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przejść dla pieszych. W działania zaangażowane były między innymi policyjne zespoły pn. „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym, w tym kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Podczas działań na terenie Katowic policjanci ujawnili aż 233 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Niestety, aż 175 z nich było ujawnionych w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Kierującemu, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 km/h policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

 

Powrót na górę strony