Wiadomości

Co zrobić, gdy uczestniczysz w kolizji drogowej?

Data publikacji 13.12.2023

Niestety, pomimo że warunki na drogach się polepszyły, to wzrosła liczba zdarzeń drogowych. Tylko na początku tygodnia w ciągu jednej doby, policjanci katowickiej drogówki uczestniczyli w obsłudze aż 41 kolizji. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków i natężenia ruchu. Przypominamy również, co należy zrobić, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego.

W przypadku zdarzenia drogowego należy najpierw upewnić się, że nikt nie jest ranny. Jeśli sprawa jest prosta, nikt nie ucierpiał, doszło tylko do stłuczki samochodu, należy w sposób bezpieczny usunąć pojazdy z ulicy, aby nie utrudniały ruchu innym i nie powodowały komplikacji.

Jeśli jesteśmy poszkodowani w kolizji, powinniśmy wziąć oświadczenie od sprawcy wypadku, a także świadków zdarzenia, jeżeli tacy byli.

Jeśli to jednak my spowodowaliśmy zdarzenie drogowe, to my sporządzamy pisemne oświadczenie, przyznając się do sprawstwa, podając okoliczności.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy każdego kierowcy, imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy właścicieli samochodów, jeśli to nie oni kierowali pojazdami, datę, miejsce i czas zdarzenia, dane świadków zdarzenia i ich podpisy (jeśli są), wskazanie, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym, numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwę firmy ubezpieczyciela, dokładny opis zdarzenia, dokładny opis zniszczeń samochodów powstałych na skutek kolizji, informację, czy uszkodzeniu uległy również inne przedmioty, a jeśli tak, to jakie, podpisy uczestników stłuczki samochodowej.

Pamiętajmy!
Wzywanie policji na miejsce kolizji nie jest konieczne. Tylko jeśli uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia i ustalić winy, jeden z uczestników nie chce podać swoich danych osobowych, nie ma prawa jazdy, kierował pod wpływem alkoholu lub narkotyków, któryś z pojazdów nie jest objęty ważną polisą OC, trzeba wezwać policjantów.

Pamiętajmy, że patrol wystawi mandat sprawcy zdarzenia drogowego i nałozy punkty karne.

Wystawiając mandat za spowodowanie kolizji, policjant najpierw sprawdzi, jaki mandat należy się za wykroczenie, które było przyczyną kolizji, a następnie do tej kwoty dopisze 1000 złotych.
Jeśli w wyniku zdarzenia ktoś źle się poczuł, kwota minimalnego mandatu dla sprawcy rośnie do 1500 złotych.
Za nieusunięcie z drogi pojazdu grozi dodatkowo 150 zł mandatu.
 

Powrót na górę strony