Wiadomości

Spadł śnieg! Pamiętaj o odśnieżeniu dachu swojej nieruchomości, chodnika i samochodu

Data publikacji 28.11.2023

Od kilku dni pada śnieg, co znacznie utrudnia poruszanie się zaśnieżonymi chodnikami, czy też samochodem. W związku z powyższym policjanci przypominają i apelują do zarządców i właścicieli budynków o bieżące odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodowych, które stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Poważnym zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach to właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych przy granicy jego nieruchomości. Wskazany obowiązek odśnieżania chodników obciąża nie tylko właścicieli, ale także użytkowników wieczystych i inne osoby władające nieruchomością, na przykład najemców!

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone karami. Mówi o tym nie tylko ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (kara grzywny) czy prawo budowlane (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale także Kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 117 kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1,5 tys. . albo karze nagany.

Należy pamiętać, że osoba, na której ciążą wymienione obowiązki, może również ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze swojej nieruchomości.
Kolejny zimowy obowiązek spoczywa na kierowcach, a jest nim odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy. W okresie zimowym oznacza to dokładne odśnieżanie samochodu. Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają widoczność, co negatywnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na jej bezpieczeństwo. Podczas oczyszczania auta pamiętajmy także o tablicy rejestracyjnej, lusterkach i kloszach świateł. Nie zapominajmy o odśnieżeniu dachu. Zalegający na nim śnieg przy hamowaniu spowoduje przemieszczenie się białego puchu na przednią szybę i ograniczy nam widoczność.

O tym obowiązku stanowi artykuł art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jego treścią pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.
Nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować mandatem karnym w kwocie do 3 tys. zł.
 

Powrót na górę strony