Wiadomości

Policjanci zabezpieczali mecz pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i GKS-u Tychy

Data publikacji 13.11.2023

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z mundurowymi z katowickiego i wrocławskiego oddziału prewencji oraz bielskiego samodzielnego pododdziału prewencji zabezpieczali w niedzielę mecz piłki nożnej. Podczas spotkania rozgrywanego na stadionie przy ul. Bukowej, GKS Katowice podejmował GKS Tychy. Niestety w trakcie zabezpieczenia pseudokibice gospodarzy złamali obowiązujące prawo, odpalając race na swoim sektorze, a dwóch pseudokibiców tyskiej drużyny posiadało narkotyki.

zdjęcie kolorowe: policjanci katowickiej komendy nadzorujący pseudokibiców Polonii Bytom w centrum miasta

W niedzielne popołudnie policjanci zabezpieczali mecz pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i GKS-u Tychy. O bezpieczeństwo podczas sportowej imprezy dbało prawie 250 policjantów z prewencji, drogówki oraz pionu kryminalnego z katowickiej komendy, mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Wrocławiu, a także Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Mundurowi zabezpieczali m.in. rejon stadionu, trasy przejazdu kibiców, dworce i szlaki komunikacyjne.

Już na samym początku trwania imprezy masowej zatrzymane zostały dwie osoby, które na teren katowickiego stadionu wniosły narkotyki. Zatrzymani to pseudokibice tyskiej drużyny w wieku 18 i 44 lat. Mężczyźni posiadali przy sobie marihuanę i metaamfetaminę. Za posiadanie narkotyków grozi im kara do 3 lat więzienia. Ponadto decyzją pracowników ochrony organizatora imprezy masowej 5 tyskich pseudokibiców nie zostało wpuszczonych na teren imprezy ze względu na stan upojenia alkoholowego.

Niestety, kilka minut po rozpoczęciu spotkania pseudokibice katowickiej drużyny na swoim sektorze rozłozyli flagi wielkoformatowe, a nastepnie odpalili race. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na teren imprezy masowej zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące m.in. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a za bezpieczeństwo podczas imprezy masowej odpowiada organizator. To służby porządkowe zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu albo regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej.

W związku z powyższym, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców katowickiej komendy, prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości osób, które podczas piątkowego meczu złamały obowiązujące prawo.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Ponadto kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec przepadek przedmiotów chociażby nie stanowiły własności sprawcy. Ponadto sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

Ponadto katowiccy policjanci zapobiegli konfrontacji pomiędzy pseudokibicami GKS-u Katowice, którzy po zakończonym spotkaniu z Tychami wracali do domu, a pseudokibicami Polonii Bytom, którzy jechali na mecz do Sosnowca. Dzięki szybkiej reakcji katowickich policjantów zapobieżono zakłóceniu ładu i porządku w centrum miasta.

  • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji nadzorujący przemarsz pseudokibiców na stadion
  • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji nadzorujący przemarsz pseudokibiców na stadion
  • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji nadzorujący przemarsz pseudokibiców na stadion
  • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji nadzorujący przemarsz pseudokibiców na stadion
  • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji nadzorujący przemarsz pseudokibiców na stadion
  • zdjęcie kolorowe: policjanci oddziału prewencji nadzorujący przemarsz pseudokibiców na stadion
Powrót na górę strony