Wiadomości

„Świeć przykładem – noś odblaski”

Data publikacji 02.11.2023

Katowiccy policjanci wraz z partnerami przeprowadzili akcję profilaktyczno-edukacyjną pn. „Świeć przykładem – noś odblaski”, w trakcie której promowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na katowickim Rynku można było porozmawiać o bezpieczeństwie pieszych, obowiązujących przepisach, a także o postawach zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Każdy pieszy otrzymał odblaskową opaskę, która zwiększa jego bezpieczeństwo po zmroku.

zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci z partnerami akcji podczas pamiątkowego zdjęcia

Akcja profilaktyczna odbyła się w ramach Programu informacyjno-edukacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pn. „Profilaktyczny Głos Drogowy”. Policjanci razem z partnerami rozmawiali z wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego o bezpieczeństwie na drodze, przede wszystkim podczas tych trudniejszych pór roku dla kierujących jakimi są jesień i zima. Mundurowi przypomnieli zasady bezpiecznego korzystania z dróg obowiązujące przez cały rok.

Uczestnicy akcji na stoisku stowarzyszenia „Ratujemy +” mogli szlifować umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, by właściwie reagować w przypadku gdy ktoś będzie jej potrzebował.

Katowicka Straż Miejska prowadziła naukę prawidłowego korzystania z przejścia dla pieszych dla najmłodszych, natomiast Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach sprawdzał czas reakcji kierujących pojazdem na aparacie krzyżowym.

Strażnicy z Regionalnej Komendy Straży Ochrony Kolei w Katowicach poruszyli bardzo ważną kwestię dotycząca bezpieczeństwa. Na przejazdach kolejowych na podstawie wyświetlanych filmów edukacyjnych przypominali uczestnikom wydarzenia najważniejsze przepisy obowiązujące na przejazdach kolejowych.

Służby przestrzegały również kierujących pojazdami przed konsekwencjami prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, używając do tego alkogogli. Ponadto funkcjonariusze różnych formacji zaprezentowali sprzęt, jakim dysponują w codziennej służbie.

O bezpieczeństwie w komunikacji publicznej można było porozmawiać z pracownikami Zarządu Transportu Metropolitalnego.

W działaniach wzięli również udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy zaprezentowali pojazd Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Katowiccy mundurowi już od dawna zachęcają pieszych do noszenia elementów odblaskowych, poruszając się nawet w obszarze zabudowanym.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników, dla których na Rynku zjawiły się wyposażone w elementy odblaskowe maskotki: Policyjny „Sznupek”, „Ryś” ze Straży Miejskiej,
a także „Krokodyl - Tirek” z Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.

Partnerami wydarzenia byli:

Pamiętajmy, że mały blask, pochodzący z elementu odblaskowego, może uratować nam życie!

Powrót na górę strony