Wiadomości

Podsumowanie wakacji na wodach i terenach przywodnych w 2023 r.

Data publikacji 05.09.2023

Za nami okres wakacji spędzanych przez miliony Polaków na wodach i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb w bieżącym roku doszło do wypadków śmiertelnych spowodowanych utonięciem osób.

zdjęcie kolorowe: policjant współpracujący z ratownikiem wodnym wyciągający pozoranta z wody

Podczas tegorocznych wakacji Policja podejmowała szereg działań ukierunkowanych na wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z różnorodnych form wypoczynku, w szczególności w rejonach akwenów. Każdego roku Policja odnotowuje bowiem wypadki śmiertelne spowodowane utonięciami osób. Obok funkcjonowania stałych jednostek/komórek wodnych Policji, w których służbę pełni 152 funkcjonariuszy, powołano dodatkowo 81 sezonowych komórek wodnych Policji, w których pełniło służbę 345 policjantów. W czasie letnich wakacji, tj. od dnia 24 czerwca do dnia 3 września, zorganizowano ponad 5.180 patroli wodnych Policji, w których pełniło służbę 8.870 policjantów. Tworzenie sezonowych komórek wodnych Policji, kierowanie większej liczy policjantów do pełnienia służby patrolowej czy prowadzenie akcji profilaktycznych promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą, to tylko niektóre przykłady działań Policji realizowanych samodzielnie, jak też przy współudziale podmiotów, których ustawowym czy statutowym działaniem jest dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających
z tej formy rekreacji.

Pomimo tak dużego zaangażowania nie jest możliwe, aby objąć nadzorem policyjnym wszystkie akweny. W okresie wakacji 2023 na terenie kraju odnotowano 192 utonięcia osób, tj. o 24 osoby więcej niż w okresie wakacji 2022 roku i o 25 więcej niż w roku 2021. Ponadto, odnotowano 26 wyratowań osób.

Największą liczbę utonięć osób odnotowano w województwie pomorskim (29), wielkopolskim (18), małopolskim i zachodniopomorskim (po 16). Najwięcej utonięć osób miało miejsce w zbiornikach wodnych takich jak: jezioro (57), rzeka (34), staw (26), zalew (8) oraz „inny zbiornik” (53). Na 192 przypadki utonięć osób, 16 to utonięcia obcokrajowców. Najliczniejszą grupą wśród ofiar utonięć byli mężczyźni – 168, następnie kobiety – 15 oraz dzieci – 9. Alkohol jako przyczyna utonięć występował w 34 przypadkach, w tym 32 przypadki dotyczyły mężczyzn, natomiast 2 dotyczyły kobiet. Na przypadające w bieżącym roku 72 dni wakacji, stwierdzono jedynie 7 dni, w których Policja nie odnotowała utonięć osób.

W zakresie ograniczania tego rodzaju zdarzeń policjanci kontynuować będą działania profilaktyczne ukierunkowane na promowanie bezpiecznych zachowań nad wodą, tak aby dotrzeć do jak największej liczby adresatów. Niewątpliwie istotną rolę w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się odgrywają tzw. kąpieliska strzeżone, których jak wynika z obserwacji Policji, brakuje w odniesieniu do zapotrzebowania społeczeństwa na tego rodzaju formę wypoczynku. Także promowanie i rozwijanie warunków do nauki pływania to istotny element zmierzający do ograniczania przypadków utonięć osób.

Policja w okresie wakacji realizowała również zadania poza granicami naszego kraju. Sprawdzoną w praktyce formą międzynarodowej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw (stąd intensywnie rozwijaną), są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu Miejsce bezpiecznej turystyki" na terenie Chorwacji oraz Bułgarii. Nasi policjanci, w okresie letnich wakacji, pełnili przede wszystkim funkcję pomocową dla naszych rodaków, jednak w przypadku rażącego naruszenia norm prawnych, co się niestety czasami zdarzało – pomagali stronie zagranicznej w wyegzekwowaniu właściwego zachowania.

Pomimo że okres wakacji jest już za nami, to utrzymujące się wysokie temperatury powietrza mogą nadal sprzyjać korzystaniu z rekreacji nad wodą. Uwzględniając powyższe, apelujemy o zachowanie rozwagi i ostrożności podczas kąpieli czy też uprawiania sportów wodnych.

  • zdjęcie kolorowe: policjant patrolujący akwen na motorówce
  • zdjęcie kolorowe; policjant i ratownik wodny na motorówce współpracujący przy wyciąganiu pozoranta z wody
  • zdjęcie kolorowe: policjant i dwóch ratowników wopr na motorówce
  • zdjęcie kolorowe: ratownicy wopr i policjant na przystani
  • zdjęcie kolorowe: owczarek niemiecki - ratownik wopr, na przystani
  • zdjęcie kolorowe: policjant wodujący sprzęt
Powrót na górę strony