Wiadomości

Trwają działania „Prędkość”

Data publikacji 19.06.2023

Zapobieganie wypadkom i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach to główne zadanie katowickich policjantów ruchu drogowego, którzy biorą udział w ogólnopolskich działaniach „Prędkość”. Katowiccy policjanci od wczesnych godzin rannych egzekwują od kierujących pojazdami przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadrzędnym celem działań „Prędkość” jest bowiem zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez kierujących z „ciężką nogą". Nadmierna prędkość to jeden z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na drodze.

Nadmierna prędkość oraz niedostosowanie prędkości do sytuacji na drodze należą do głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Obrażenia ciała, jakich doznają uczestnicy wypadków, często są poważne. Niejednokrotnie są to także zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.
Dzisiaj na drogach całego kraju prowadzone są działania „Prędkość”. W ramach akcji mundurowi prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Kierujący mogą ich spotkać nie tylko na ważniejszych ciągach komunikacyjnych, ale też wszędzie tam, gdzie według statystyk dochodzi do przekroczeń prędkości i niebezpiecznych wypadków. Działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali limity prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Powrót na górę strony