Wiadomości

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 02.05.2023

W Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia w Katowicach odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Katowiccy policjanci wraz z partnerami czuwali nad prawidłowym przebiegiem eliminacji. Udział w turnieju to nie tylko sprawdzian dla umiejętności teoretycznych i praktycznych, ale także dobra zabawa dla uczestników.

zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym podczas pamiątkowego zdjęcia

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, promowanie nawyków bezpiecznego korzystania z dróg, a także rozpowszechnianie wiedzy z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz utrwalenie wiadomości do rozumienia świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym i wzajemnego poszanowania wszystkich jego uczestników.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany jest w trzech grupach rywalizacyjnych, w skład których wchodzą:

 • Gr. I - uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat;
 • Gr. II - uczniowie szkół podstawowych w wieku powyżej 12 lat;
 • Gr. III - uczniowie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach. Pierwszym etapem był test wiedzy ze znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego, w kolejnym etapie uczestnicy musieli udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom zdarzenia drogowego pod okiem ratowników medycznych ze stowarzyszenia „Ratujemy +”. W trzecim ostatnim etapie uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności praktyczne, pokonując tor sprawnościowy i miasteczko ruchu drogowego gdzie funkcjonariusze nadzorowali poprawność wykonania zadania.

W eliminacjach miejskich udział wzięły trzy drużyny w pierwszej grupie wiekowej oraz dwie w drugiej.
Na etapie rejonowym do turnieju przystąpiło w gr I – pięć drużyn oraz sześć drużyn w gr II, reprezentujących miast: Katowice, Świętochłowice, Tychy oraz Bieruń.

Po zaciętej rywalizacji w etapie rejonowym do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się drużyny:

 • w grupie I: Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia w Katowicach;
 • w grupie II: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

 • zdjęcie kolorowe: chłopak na rowerze biorący udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: chłopak na rowerze wykonujący manewr na torze, podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: chłopak na rowerze wykonujący zadanie podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki nadzorujący prawidłowość wykonywania zadań w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki i uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym omawiający tor jazdy
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki nadzorujący prawidłowość wykonywania zadań przez rowerzystę w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: rowerzysta na torze podczas wykonywania zadania w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki nadzorujący prawidłowość wykonywania zadań przez rowerzystę w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: rowerzysta wykonujący zadanie na torze podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe:uczeń klasy mundurowej nadzorujący prawidłowość wykonywania zadań w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki oceniający wykonywanie zadań przez rowerzystę w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym podczas egzaminu z części teoretycznej
 • zdjęcie kolorowe: uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym podczas egzaminu z części teoretycznej
 • zdjęcie kolorowe: uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym podczas egzaminu z części teoretycznej
 • zdjęcie kolorowe: pozorant z urazem nogi podczas Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pozorantowi z urazem nogi podczas Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe:resuscytacja krążeniowo - oddechowa na manekinie podczas Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: wykonywanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej na manekinie podczas Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • zdjęcie kolorowe: zakończenie konkursu w ramach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i wręczanie nagród laureatom
 • zdjęcie kolorowe: zakończenie konkursu w ramach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i wręczanie nagród laureatom
 • zdjęcie kolorowe: zakończenie konkursu w ramach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i wręczanie nagród laureatom i podziękowań dyrekcji szkół

Film Turniej BRD w Katowicach.mp4

Opis filmu: Turniej BRD w Katowicach

Pobierz plik Turniej BRD w Katowicach.mp4 (format mp4 - rozmiar 37.42 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja do filmu

Pobierz plik Audiodeskrypcja do filmu (format mp3 - rozmiar 1.58 MB)

Powrót na górę strony