Wiadomości

O bezpieczeństwie z mieszkańcami Brynowa

Data publikacji 26.04.2023

Policjanci z Komisariatu Policji III w Katowicach przeprowadzili debatę z mieszkańcami Brynowa pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – dzielnica Brynów”. Spotkanie miało na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowią najlepszą okazję do dyskusji na temat bezpieczeństwa mieszkańców.

Debata była okazją do przeprowadzenia dyskusji nad najistotniejszymi zagrożeniami zdiagnozowanymi dzięki "Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa", przedstawienia aktualnych planów priorytetowych dzielnicowych, ich roli w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. Tematami poruszanymi podczas spotkania była także aplikacja „Moja Komenda” oraz program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej nas”. Była to kontynuacja debaty inauguracyjnej, która odbyła się w dniu 03 listopada 2022 roku również w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 32 - przy ul. Grzyśki 19A w Katowicach.

Na początku przybyłych gości przywitał i przedstawił program spotkania Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Katowicach podinsp. Paweł Warchoł. Następnie dzielnicowi: mł. asp. Mateusz Chlebek, mł. asp. Bartłomiej Toboła, sierż. szt. Patryk Karaszewski, st. sierż. Mateusz Gęga wraz z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji III w Katowicach - st. asp. Artur Terbert, przedstawili zdiagnozowane, na podstawie Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństw problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Dzielnicowi przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe. W trakcie prezentacji uczestnikom debaty przekazano informacje o danych teleadresowych dzielnicowych pełniących służbę na terenie Brynowa. Następnie wyjaśniono zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Ponadto omówiono działanie aplikacji „Śląski Dzielnicowy”. Zaprezentowany został film promujący aplikację, dzięki której każda osoba ma możliwość:

  • szybkiego sprawdzenia dostępności dzielnicowego w służbie;
  • poznania swojego dzielnicowego;
  • zapoznania się z aktualnościami w jego rejonie służbowym, a także wdrożonymi przez niego akcjami i planami działań priorytetowych;
  • obserwowania co dzieje się w rejonie jej miejsca zamieszkania i aktywnego wpływu na bezpieczeństwo poprzez składanie własnych propozycji na działanie priorytetowe czy akcję społeczną;
  • zaproponowania spotkań, bądź kontaktu telefonicznego czy mailowego, w dogodnym dla siebie czasie;
  • zadawania pytań związanych z bezpieczeństwem w ramach tzw. porady online;
  • dołączenie do „Grupy wsparcia” swojego dzielnicowego.

Następnie przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy, jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania oraz rozmawiali o nich z komendantem komisariatu i z policjantami dzielnicowymi odpowiedzialnymi za omawiany rejon służbowy. Uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w materiały profilaktyczne.

Takie spotkania z policjantami odbywają się cyklicznie. Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwalają na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

zdjęcie kolorowe: plakat na którym przedstawiono mapę konturową Katowic i umieszczono napisy o treści:  - Debata Społeczna - " Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - dzielnica Brynów".  - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  - Dzielnicowy Bliżej Nas. - Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa. - 20 kwietnia 2023 roku o godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 32 ul. Grzyśki 19 a. - www.katowice.policja.gov.pl - Policja - Komenda miejska Policji w Katowicach - Komisariat Policji III w Katowicach ul. Książęca 20 - Chcesz wiedzieć czy w twojej okolicy jest bezpiecznie? - Możesz mieć na to wpływ! - Szopieniec, Bogucice, Dąb, Witosa, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec, Kostuchna, Zarzecze, Podlesie, Murcki.

Powrót na górę strony