Wiadomości

Z najmłodszymi i ich rodzicami oraz opiekunami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Data publikacji 25.04.2023

Dzielnicowy z Komisariatu II Policji w Katowicach wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach odwiedzili dzieci uczęszczające do żłobka przy ul. Ordona 3a. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, wspólnie z rodzicami i opiekunami z placówki poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczyli się m.in. bezpiecznie przechodzić przez przejścia dla pieszych. Dla dzieciaków spotkanie z policjantami było ogromna frajda. Mamy nadzieję, że zgodnie z przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, zdobyta pierwsza wiedza zaowocuje w przyszłości.

Od wielu lat Komenda Miejska Policji w Katowicach współpracuje ze Szkołą Policji w Katowicach w zakresie szkolenia i pełnienia służb przez młodych policjantów, będących jeszcze na kursie podstawowym. Obowiązkowe praktyki słuchacze odbywają pod okiem doświadczonych policjantów pionu prewencji. Uczestniczą oni w codziennej służbie katowickich policjantów, realizując wspólnie interwencje, a także spotkania z mieszkańcami naszego miasta. Podczas jednej z takich służb towarzyszyli dzielnicowemu z Komisariatu Policji II w Katowicach w spotkaniu z dziećmi, rodzicami i opiekunami z Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji pn. „Bezpieczna droga”, gdzie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, wspólnie z rodzicami i opiekunami z placówki poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wspólnie z mł. asp. Krystianem Krukowskim i słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach uczyli się m.in. bezpiecznie przechodzić przez przejścia dla pieszych. Podczas spotkania dzieciaki po raz pierwszy spotkały się osobiście z policjantami, mogąc posłuchać o ich pracy, a także o przepisach ruchu drogowego. W przystępny i odpowiedni sposób policjanci uczyli jak zachować się i być bezpiecznym podczas spaceru, podroży samochodem, czy jeździe na rowerze. Dzieciaki mogły również wsiąść do policyjnego radiowozu. Serdecznie dziękujemy dyrekcji żłobka, a także opiekunom dzieci, że już w tak młodym wieku wprowadzają do życia najmłodszych zasady bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że zgodnie z przysłowiem „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, zdobyta pierwsza wiedza zaowocuje w przyszłości.

  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach, gdzie rodzice, opiekunowie i dzieci wspólnie z policjantem uczestniczą w zabawie dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach -  policjant i maskotka śląskiej Policji Sznupek wśród dzieci i rodziców spacerujących po ogrodzie
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach,policjant rozmawia z dzieckiem
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach, gdzie rodzice, opiekunowie i dzieci słuchają prelekcji policjanta na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach,policjanci nadzorują prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych, które zostało specjalnie przygotowane w ogrodzie
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach, policjanci i dzieci podczas pamiątkowego zdjęcia ze Sznupkiem
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach, gdzie rodzice, opiekunowie i dzieci wspólnie z policjantem uczestniczą w zabawie dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach, policjanci w towarzystwie rodziców i dzieci
  • zdjęcie kolorowe: ogród Żłobka Miejskiego w Katowicach, policjant podczas prelekcji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym skierowanej do dzieci uczęszczających do żłobka i ich rdziców
Powrót na górę strony