Wiadomości

Jak uzyskać kartę rowerową? - poradnik dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Data publikacji 24.04.2023

Uzyskanie karty rowerowej dla osób, które ukończyły 10 rok życia, uprawnia nie tylko do poruszania się rowerem po drodze publicznej, ale także do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Dla wielu młodych ludzi udział w egzaminie praktycznym to również pierwszy kontakt z policjantem.

Organizacją egzaminu na kartę rowerową zajmuje się dyrektor szkoły podstawowej, który wydaje dokument po przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego (6 godzin teorii i 2 godziny praktyki), a następnie za pośrednictwem przeszkolonego w tym zakresie nauczyciela przeprowadza egzamin teoretyczny i praktyczny.

W przypadku braku takiego nauczyciela dyrektor szkoły zawiera porozumienie, a następnie występuje z wnioskiem do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców, który posiada poświadczenie spełnienia innych, dodatkowych wymagań, o uczestnictwo swoich uczniów w nieodpłatnych zajęciach.

Jeżeli w danej placówce nie pracuje przeszkolony nauczyciel, a wskazane porozumienie pomiędzy szkołą a WORD nie zostało zawarte, wówczas dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do Policji o pomoc w zorganizowaniu części praktycznej egzaminu. Jednocześnie informujemy, że przeszkolenie nauczyciela w celu samodzielnego przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową jest możliwe w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Szkolenia prowadzone są periodycznie w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości osób chętnych.

Podczas samego egzaminu uczeń musi wykonać prawidłowo przynajmniej 90% manewrów i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z zapisem art. 7 ustawy o kierujących pojazdami uzyskanie karty rowerowej uprawnia również do kierowania hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego. W związku z powyższym apelujemy, aby w programie szkolenia oraz na testach uwzględnić podstawową wiedzę w tym zakresie: dopuszczalnej prędkości, zakazów czy też sposobu poruszania się po drodze takimi pojazdami. Przypominamy, że z testu wiedzy trzeba uzyskać przynajmniej 20 z 25 możliwych punktów, aby przystąpić do części praktycznej.

Przystępując do sprawdzenia umiejętności, należy posiadać przy sobie wypełniony arkusz oceny. Druk ten został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod numerem MEN – VI/28.

Sezon rowerowy dopiero się rozpoczyna. Zachęcamy rodziców do tego, aby ich pociechy przystępowały do egzaminu na kartę rowerową. Zdobyta wiedza, a także sprawdzenie ich umiejętności do kierowania jednośladem, przyczyni się do ich bezpieczeństwa na drodze.

zdjęcie kolorowe: grafika przedstawiająca na błękitnym tle czerwony rower i napisy o treści: obowiązkowe wyposażenie roweru. światło pozycyjne barwy czerwonej, może być migające. Światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Hamulec co najmniej jeden skutecznie działający. Światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, może być migające.

Powrót na górę strony