Wiadomości

Podsumowanie działań „NURD”

Data publikacji 24.11.2022

Katowicka drogówka podsumowała działania „NURD”. Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Podczas działań policjanci ujawniły aż 315 wykroczeń, w tym 185 to przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec niechronionych użytkowników ruchu drogowego, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe. Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.

Przypominamy kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas wczorajszych działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili 315 wykroczeń, z czego aż 185 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Ze względu na zły stan techniczny pojazdów w 6 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne. Wśród ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowało wyprzedzanie na lub w rejonie przejścia dla pieszych, a także nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, a także omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu. Natomiast piesi najczęściej popełniali wykroczenia w postaci przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Oprócz efektów działań katowicka drogówka w środę wzywana była 15 kolizji, których najczęstszym powodem ich zaistnienia było niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków. Tego dnie nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego, które byłoby zakwalifikowane jako wypadek drogowy.

Powrót na górę strony