Wiadomości

„Zapory Życia” - bezpieczne przejazdy kolejowe

Data publikacji 15.11.2022

Widok katowickich policjantów pojawiających się w pobliżu przejazdów kolejowych nie stanowi już zaskoczenia dla mieszkańców miasta Katowice. Policjanci wraz ze strażnikami ochrony kolei czuwają nad bezpieczeństwem przejazdów kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem ul. Słonecznikowej, gdzie według zgłoszeń dochodzi do popełniania wykroczeń w ruchu drogowym.

Katowiccy policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei systematycznie przeprowadzają akcję profilaktyczną pn. „Zapory Życia”. Działania mają na celu podnosić świadomość zarówno wśród kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, w związku z zagrożeniami wynikającymi z niezachowania należytej ostrożności oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie przejazdów kolejowych.

Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wraz z funkcjonariuszami Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach spotkać można najczęściej na ul. Słonecznikowej przy skrzyżowaniu z ul. Tunelową w Katowicach. Jest to przejazd, na którym dochodzi do dużej liczby wykroczeń związanych z niewłaściwym respektowaniem przepisów regulujących wjazd za sygnalizator przy dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych. Kierowcy pojazdów, rowerzyści oraz piesi muszą mieć pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą nieodpowiednie korzystanie z przejazdów kolejowych. Funkcjonariusze podczas działań nagradzają wzorowe postawy uczestników ruchu drogowego poprzez wręczanie książeczek dla najmłodszych, planów lekcji oraz poradników dot. bezpieczeństwa na przejazdach.

Dzięki takim działaniom, zarówno kierowcy, jak i piesi, dowiadują się jak ważne jest przestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych, oraz że ich decyzje wpływają na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego i kolejowego. Korzystając z okazji, przypominają o zmianach w taryfikatorze, dotyczących wykroczeń w rejonie przejazdów kolejowych w tym: naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały czyn, za który grozi grzywna w wysokości 2 tys. złotych

Powrót na górę strony