Wiadomości

Katowickie pierwszaki wiedza jak być bezpiecznymi na drodze

Data publikacji 15.11.2022

Tegoroczna edycja kampanii pn. „Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły” trafiła do ponad 2 tysięcy katowickich pierwszoklasistów. Uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę, zapewniającą im bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły oraz ze szkoły do domu. W rolę nauczycieli wcielili się policjanci dzielnicowi z katowickich komisariatów Policji. Głównym celem spotkań jest wzrost bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym, korzystających z dróg publicznych.

zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas pamiątkowego zdjęcia z uczniami pierwszej klasy szkoły podstawowej

„Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły” jest kampanią informacyjno-edukacyjną Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, stanowiącą integralną część programu, pn. „Profilaktyczny Głos Drogowy”. W pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego 2022/2023 katowiccy profilaktycy i dzielnicowi odwiedzili niemal 50 szkół, w których naukę w  pierwszych klasach rozpoczęło ponad 2 tysiące dzieci. Udział policjantów w edukacji pierwszoklasistów sprawił, że uczniowie zwrócili większą uwagę na bezpieczne poruszanie się po drogach. Mundurowi poza omówieniem najważniejszych przepisów w ruchu drogowym, udzielali dzieciom praktycznych porad związanych z bezpiecznym przechodzeniem przez jezdnię w okolicy szkół oraz podczas całej drogi z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Istotą zajęć było przekazanie wszystkich informacji dotyczących prawidłowego przechodzenia na drugą stronę jezdni, korzystania z oznakowanego przejścia dla pieszych z sygnalizacją lub bez sygnalizacji świetlnej, jak również bezpiecznego przejścia przez przejazd kolejowy. Ważnym aspektem spotkania była również nauka bezpiecznego podróżowania i korzystania z elementów odblaskowych.

Po przeprowadzonych zajęciach przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej funkcjonariusze policji zaangażowali dzieci w praktyczne  ćwiczenia poza placówką edukacyjną. Pierwszoklasiści pod czujnym okiem policjantów bezpiecznie przechodzili przez jezdnię, dzięki czemu utrwalali sobie zdobytą wcześniej wiedzę. Na zakończenie stróże prawa przekazali najmłodszym plany lekcji oraz elementy odblaskowe, podkreślając jak ważne dla bezpieczeństwa jest ich noszenie, szczególnie teraz - w okresie jesiennym.

Wszystkim pierwszoklasistom dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Wierzymy, że przekazana wiedza i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane w codziennej drodze do szkoły oraz powrocie do domu, jak również pozostaną w pamięci dzieci na przyszłe lata swojej edukacji i dorosłego życia.

Drodzy rodzice i opiekunowie
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym, korzystające z dróg, narażone jest na wiele niebezpieczeństw wynikających z czynników od niego niezależnych. Do takich elementów zaliczyć można m.in. budowę ich ciała (niski wzrost) powodujący mały horyzont widzenia, a tym samym większe prawdopodobieństwo niezauważenia go przez kierujących pojazdami. Dzieci mają także wąskie pole widzenia, co przekłada się na niedostateczne obserwowanie otoczenia. Wszystkie te elementy wpływające na bezpieczeństwo, wynikają z ich młodego wieku. Pamiętać jednak należy, że przyswajanie pozytywnych  zachowań w otoczeniu drogi od najmłodszych lat, może znacznie wpłynąć na kształtowanie w dzieciach prawidłowych reakcji. Nie możemy zapomnieć o tym, aby uczyć dzieci, że wybór bezpiecznej drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo ich samych i innych uczestników ruchu drogowego. Ciężar przygotowania najmłodszych do prawidłowego poruszania się w charakterze pieszego spoczywa  na rodzicach, nauczycielach, a także funkcjonariuszach Policji.

  • zdjęcie kolorowe: policjant i policjantka podczas prelekcji dla pierwszoklasistów
  • zdjęcie kolorowe: policjantka rozdająca elementy odblaskowe uczniom
  • zdjęcie kolorowe: policjantka stojąca przy tablicy medialnej podczas prelekcji dla pierwszaków
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci podczas pamiątkowego z zdjęcia z pierwszoklasistami
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy dzielnicowi podczas pamiątkowego z zdjęcia z pierwszoklasistami
  • zdjęcie kolorowe: dzielnicowy podczas prelekcji z uczniami klasy pierwszej
  • zdjęcie kolorowe: dzielnicowy podczas pamiątkowego z zdjęcia z pierwszoklasistami
  • zdjęcie kolorowe: policjant uczący dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnie dla pieszych
  • zdjęcie kolorowe: klasa w której policjant rozdający pierwszoklasistom elementy odblaskowe
  • zdjęcie kolorowe: umundurowany policjant z przedszkolakami stojący przy przejściu dla pieszych, który sprawdza czy bezpiecznie można przejść przez jezdnię
Powrót na górę strony