Wiadomości

Ćwiczenia „EGIDA-22”

Data publikacji 16.10.2022

16 października zgodnie z zarządzeniem Prezes Rady Ministrów katowiccy policjanci przeprowadzili ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22” jako jednostka organizacyjna Policji przewidziana do militaryzacji. Do udziału w przedsięwzięciu zaplanowano 20 rezerwistów z tzw. rezerwy osobowej. Wszyscy rezerwiści, którzy zgłosili się dzisiaj na ćwiczenia, posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

16 października 2022 r., punktualnie o 7.00, w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach ruszyły ćwiczenia pod kryptonimem "EGIDA-22". Do udziału w ćwiczeniu zostało wezwanych 20 rezerwistów.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń, było rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań, związanych z powoływaniem tak zwanych rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komendami.

Rezerwiści, podczas całodniowego szkolenia, zapoznali się z uzbrojeniem, umundurowaniem, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy wybranymi zagadnieniami prawnymi. Ponadto zapoznali się ze wszystkim tym, co byłoby niezbędne, gdyby, w przypadku wystąpienia zagrożenia, musieli zostać wcieleni do służby w jednostkach Policji. Podczas przerw mogli posilić się żelaznymi racjami żywnościowymi z pakietów, jakie były im wydawane właśnie w takich sytuacjach.

Obserwatorami ćwiczenia byli przedstawicielami jednostek, w których podobne ćwiczenia odbywały się już w przeszłości.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021-2035.

 • zdjęcie kolorowe: punkt zgłoszeniowy rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach "EGIDA 22"
 • zdjęcie kolorowe: punkt zgłoszeniowy rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach "EGIDA 22" - policjanci weryfikujący tożsamość wezwanych na ćwiczenia
 • zdjęcie kolorowe: punkt zgłoszeniowy rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach "EGIDA 22" - policjanci weryfikujący tożsamość wezwanych na ćwiczenia
 • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej komendy oczekujących na rezerwistów
 • zdjęcie kolorowe: punkt zgłoszeniowy rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach "EGIDA 22" - policjanci weryfikujący tożsamość wezwanych na ćwiczenia oraz ich stan trzeżwości
 • zdjęcie kolorowe: rezerwiści wypełniający kwestionariusz osobowy
 • zdjęcie kolorowe: trzech policjantów weryfikujących stawiennictwo rezerwistów na ćwiczenia
 • zdjęcie kolorowe: policjanci weryfikujący tożsamość wezwanych na ćwiczenia
 • zdjęcie kolorowe: rezerwista przy stoliku weryfikacji wojskowej
 • zdjęcie kolorowe: rezerwista przy stanowisku weryfikacji finansowej
 • zdjęcie kolorowe: rezerwista na stanowisku konsultacji medycznej
 • zdjęcie kolorowe: rezerwista podczas ściągania miary na mundur
 • zdjęcie kolorowe: rezerwista przy stanowisku przebierania i depozytu ubrań cywilnych
 • zdjęcie kolorowe: rezerwiści przy stanowisku konsultacji medycznych w czasie przyjęcia na ćwiczenia
 • zdjęcie kolorowe: uczestnik ćwiczeń na stanowisku finansowym wypełniający oświadczenie
 • zdjęcie kolorowe: uczestnik ćwiczeń podczas deponowania rzeczy osobistych w depozycie
 • zdjęcie kolorowe: rezerwiści podczas konsultacji medycznej
 • zdjęcie kolorowe: rezerwista na stanowisku uzbrojenia
 • zdjęcie kolorowe: sprzęt policyjny znajdujący się na stanowisku uzbrojenia wydawany rezerwistom
 • zdjęcie kolorowe: policjant i uczestnik szkolenia na stanowisku uzbrojenia
 • zdjęcie kolorowe: Zastępca Komendanta miejskiego Policji w Katowicach i Naczelnik wydziału Sztab podczas zbiórki z rezerwistami
 • zdjęcie kolorowe: słuzby zaangażowane w przeprowadzenie ćwiczeń Egida 2022
 • zdjęcie kolorowe: Zastępca Komendanta miejskiego Policji w Katowicach i Naczelnik wydziału Sztab podczas zbiórki z rezerwistami
 • zdjęcie kolorowe: Zastępca Komendanta miejskiego Policji w Katowicach i Naczelnik wydziału Sztab podczas zbiórki z rezerwistami
 • zdjęcie kolorowe: Zastępca Komendanta miejskiego Policji w Katowicach i Naczelnik Wydziału Sztab rozmawiający z rezerwistami
 • zdjęcie kolorowe: Zastępca Komendanta miejskiego Policji w Katowicach i Naczelnik Wydziału Sztab i policjant przedstawiający harmonogram dnia szkoleniowego
 • zdjęcie kolorowe: Policjant prowadzący zajęcia z rezerwistami z zakresu ochrony informacji
 • zdjęcie kolorowe: Policjantka prowadząca zajęcia z rezerwistami m.in. z uprawnień Policji wynikających z przepisów prawa
 • zdjęcie kolorowe: Policjant prowadzący zajęcia z rezerwistami z zakresu militaryzacji
 • zdjęcie kolorowe: Ratownik medyczny prowadzący zajęcia z rezerwistami z zakresu pierwszej pomocy
 • zdjęcie kolorowe: Ratownik medyczny prowadzący zajęcia teoretyczne z rezerwistami z zakresu pierwszej pomocy
 • zdjęcie kolorowe: Ratownik medyczny prowadzący zajęcia praktyczne z rezerwistami z zakresu pierwszej pomocy
 • zdjęcie kolorowe: Ratownik medyczny prowadzący zajęcia praktyczne z rezerwistami z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zdjęcie kolorowe: Ratownik medyczny i policjant prowadzący zajęcia praktyczne z rezerwistami z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zdjęcie kolorowe: Policjant prowadzący zajęcia z rezerwistami z zakresu u posługiwania się bronią służbową
Powrót na górę strony