Wiadomości

„Zapory Życia” - bezpieczne przejazdy kolejowe

Data publikacji 28.07.2022

Katowiccy policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei w Katowicach, systematycznie przeprowadzają akcję profilaktyczną pn. „Zapory Życia”. Działania mają na celu podnosić świadomość zarówno wśród kierowców, jak i pieszych, w związku z zagrożeniami wynikającymi z niezachowania należytej ostrożności oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie przejazdów kolejowych.

Ostatnie akcje policjantów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariuszy Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach przeprowadzone zostały na przejeździe kolejowym przy ul. Słonecznikowej w Katowicach. Jest to przejazd, na którym dochodzi do dużej ilości wykroczeń związanych z niewłaściwym respektowaniem przepisów regulujących wjazd za sygnalizator przy dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych. Kierowcy pojazdów oraz piesi muszą mieć pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą nieodpowiednie korzystanie z przejazdów kolejowych. Funkcjonariusze podczas działań nagradzają wzorowe postawy uczestników ruchu drogowego poprzez wręczanie książeczek dla najmłodszych, planów lekcji oraz poradników dot. bezpieczeństwa na przejazdach.
Dzięki takim działaniom, zarówno kierowcy jak i piesi, dowiadują się jak ważne jest przestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych, oraz że ich decyzje wpływają na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego oraz kolejowego. Korzystając z okazji przypominają o zmianach w taryfikatorze, dotyczących wykroczeń w rejonie przejazdów kolejowych w tym: naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały, czyn za który grozi grzywna w wysokości 2 tys. zł.

  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei podczas działań "Zapory Życie - bezpieczne przejazdy kolejowe"
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei podczas działań "Zapory Życie - bezpieczne przejazdy kolejowe"
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei podczas działań "Zapory Życie - bezpieczne przejazdy kolejowe"
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei podczas działań "Zapory Życie - bezpieczne przejazdy kolejowe"
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei podczas działań "Zapory Życie - bezpieczne przejazdy kolejowe"
  • zdjęcie kolorowe: katowiccy policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei podczas działań "Zapory Życie - bezpieczne przejazdy kolejowe"
Powrót na górę strony