Wiadomości

Podsumowanie działań „NURD”

Data publikacji 08.06.2022

Katowicka drogówka podsumowała wtorkowe działania „NURD”. Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Podczas działań policjanci ujawniły aż 167 wykroczeń, w tym 97 to przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec niechronionych użytkowników ruchu drogowego, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.
Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.

 • W działaniach wzięli również udział policyjni profilaktycy, którzy przypominali kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:
 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas wtorkowych działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili 167 wykroczeń, z czego 97 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Wśród ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowało wyprzedzanie na lub w rejonie przejścia dla pieszych a także nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, a także omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu. Natomiast piesi najczęściej popełniali wykroczenia w postaci przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. W takcie działań policjanci nałożyli 153 mandaty, skierowali 3 wniosków do sądu o ukaranie i 11 osób pouczyli. Kolejne działania już wkrótce.

 • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki podczas wtorkowych działań NURD. Jeden z policjantów wykonuje pomiar prędkości pojazdu
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki wykonuje pomiar prędkości z jaką porusza sie pojazd po drodze
 • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki wykonujący pomiar prędkości z jaką porusza się pojazd po drodze
 • zdjęcie kolorowe: policjantka rozmawiająca z rowerzystką o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
 • zdjęcie kolorowe: policjant rozmawiający o bezpieczeństwie z kobietą, która poruszała się hulajnogą
 • zdjęcie kolorowe: policjantka rozmawiająca z rowerzysta o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
 • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki nadzorujący ruch kołopojazdów w ramach działań NURD
 • zdjęcie kolorowe: policjant rozmawiający na chodniku w centrum miasta z pieszą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki dokonujący pomiaru prędkości samochodu
Powrót na górę strony