Wiadomości

Podsumowali działania "NURD"

Data publikacji 13.05.2022

Katowicka drogówka podsumowała czwartkowe działania „NURD” Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Podczas działań policjanci ujawniły aż 160 wykroczeń, w tym 31 to przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec niechronionych użytkowników ruchu drogowego, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.
Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.
W działaniach wzięli również udział policyjni profilaktycy, którzy  przypominali kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili 160 wykroczeń, z czego 31 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Wśród ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowało wyprzedzanie na lub w rejonie przejścia dla pieszych a także nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Zatrzymali również kierującego, który prowadził samochód pomimo sadowego zakazu, kierującego po użyciu alkoholu oraz kierującego, który prowadził pojazd pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień. Natomiast piesi najczęściej popełniali wykroczenia w postaci przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. W takcie działań policjanci nałożyli 98 mandatów, skierowali 9 wniosków do sądu o ukaranie i 53 osoby pouczyli. Kolejne działania już wkrótce.

 • zdjęcie kolorowe: policjantka i policjant katowickiej drogówki podczas kontroli samochodu osobowego w ramach działań NURD
 • zdjęcie kolorowe: policjantka stojąca obok zatrzymanego samochodu osobowego
 • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki stojący obok samochodu osobowego
 • zdjęcie kolorowe: policjant stojący obok samochodu osobowego rozmawiający z kierującym, który siedzi w pojeździe. Na pierwszym planie urządzenie do pomiaru prędkości samochodów
 • zdjęcie kolorowe: ramie policjanta siedzącego w radiowozie, który wypełnia dokumentację z kontroli drogowej
 • zdjęcie kolorowe: policjant przekazujący elementy odblaskowe chłopcu, który ma rower. Obok jego ojciec siedzący na rowerze
 • zdjęcie kolorowe: policjantka rozdająca elementy odblaskowe kobiecie na rowerze, która podróżuje jednośladem w towarzystwie dwójki dzieci
 • zdjęcie kolorowe: policjant rozmawiający o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z pieszymi
 • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów ruchu drogowego rozmawiający z kierującym motocyklem, który został zatrzymany do kontroli drogowej
Powrót na górę strony