Wiadomości

Trwają działania „Bezpieczny cyklista”

Data publikacji 14.04.2022

Od wczesnych godzin rannych policjanci katowickiej drogówki prowadzą działania „Bezpieczny cyklista”. Maja one na celu przypomnieć rowerzystom o ich bezpieczeństwie. Sezon rowerowy już się rozpoczął, dlatego też przypominamy o najważniejszych zasadach i przepisach ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów.

Rower to najpopularniejszy środek transportu. Jest ekonomiczny, ekologiczny i pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia. Aby bezpieczeństwo było zachowane w każdym aspekcie, należy pamiętać o podstawowych zasadach korzystania z dróg przez rowerzystów, a także wzajemnej życzliwości wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czynników, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych. Najważniejsze są jednak zachowania samych rowerzystów, przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie istotne są zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów. Dlatego też od wczesnych godzin rannych, policjanci katowickiej drogówki po raz pierwszy w tym sezonie, prowadza działania „Bezpieczny cyklista”. Mundurowi zwracają nie tylko szczególną uwagę na to, czy rowerzyści przestrzegają obowiązujących przepisów, ale również na innych użytkowników dróg, czy swoich zachowaniem nie stwarzają zagrożenia dla kierujących jednośladami.

zdjęcie kolorowe: grafika przedstawiająca na żółtym tle granatowy rower i napisy o treści - Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej może być migające; - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż żółte - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku - co najmniej jeden skutecznie działający hamulec - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, może być migające Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji


Aby był to bezpieczny sezon rowerowy przypominamy najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

 • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające);
 • z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rowerem po drodze
Rowerzysta jest obowiązany:

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
 • zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).
Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.

Wyjątek
Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

 • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Z dzieckiem na rowerze

 • Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.
 • Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

Rowerzysta a przejście dla pieszych

Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.


Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego); czepiania się (chwytania) pojazdów;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach;
 • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników ruchu. Przede wszystkim kierowców samochodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami, i tak:

 • zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe;
 • jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić;
 • przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi;
 • kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany;
 • podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Rowerzysto zadbaj o własne bezpieczeństwo!

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Powrót na górę strony