Wiadomości

Podsumowali działania "NURD"

Data publikacji 28.03.2022

Katowicka drogówka podsumowała piątkowe działania „NURD” Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Podczas działań policjanci ujawniły aż 165 wykroczeń, w tym 32 to przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki kontrolujący pojazd osobowy w trakcie działań NURD

Policjanci katowickiej drogówki w ramach działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec niechronionych użytkowników ruchu drogowego, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.
Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki kontrolujący pojazd osobowy w trakcie działań NURD

Katowiccy policjanci przypominają kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili 165 wykroczeń, z czego 32 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Wśród ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowało wyprzedzanie na lub w rejonie przejścia dla pieszych a także nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Natomiast piesi najczęściej popełniali wykroczenia w postaci przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.  W takcie działań policjanci nałożyli 103 mandaty, skierowali 4 wnioski do sądu i 58 osób pouczyli. Kolejne działania już wkrótce.

 

Powrót na górę strony