Wiadomości

Mecz Polska – Szwecja. Zmiana organizacji ruchu

Data publikacji 28.03.2022

We wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się mecze piłki nożnej reprezentacji Polski i Szwecji. Piłkarze zagrają w finale barażu o udział w mistrzostwach świata w Katarze. W związku z tym należy się spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów na głównych arteriach komunikacyjnych aglomeracji śląskiej, a w szczególności na drogach dojazdowych w rejon Stadionu Śląskiego (ul. Chorzowska w Katowicach oraz ul. Katowicka w Chorzowie). 29 marca 2022 r. od godz. 16.00 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu.

We wtorek 29 marca 2022 roku o godz. 20.45 na stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski podejmie reprezentację Szwecji. Piłkarze zagrają w finale barażu o udział w mistrzostwach świata w Katarze.

W związku z imprezą masową zarządca drogi wprowadza czasową zmianę w organizacji ruchu, która obowiązywać będzie w dniu meczu od godz. 16.00.

Jadąc od centrum Katowic do Chorzowa na wysokości os. Tysiąclecia obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo i zakaz zawracania. Jadąc od Chorzowa w kierunku centrum Katowic na wysokości os. Tysiąclecia obowiązywać będzie zakaz skrętu w prawo. Oznacza to zakazu wjazdu na teren os. Tysiąclecia od strony ul. Chorzowskiej. Wjazd na os. Tysiąclecia będzie możliwy od DTŚ.

Ponadto na skrzyżowaniach, w sytuacjach tego wymagających wprowadzona zostanie ręczna regulacja ruchem przez policjantów. Dlatego apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej uwagi i stosowanie się do sygnałów, poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Dla wielu kierowców kolejność obowiązywania znaków i sygnałów świetlnych nie jest  dobrze znana. Dlatego przypominamy o ich hierarchii ważności na drodze.

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym:

Art. 5. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Policjant jest osobą uprawnioną do kierowania ruchem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, sygnały dawane przez niego są na drodze tymi najważniejszymi. Do regulacji ruchem przez policjanta dochodzi w różnych sytuacjach, podczas zdarzeń drogowych, gdy np. trzeba wytyczyć objazdy, podczas gdy sygnalizacja drogowa świetlna nie działa, a istnieje konieczność bezpiecznego upłynnienia ruchu oraz, gdy pomimo sygnalizacji działającej, trzeba wprowadzić regulację ręczną. I wtedy to policjant jest tym najważniejszym wyznacznikiem zachowań na drodze zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Niezależnie jakie sygnały pokazuje sygnalizator, każdy uczestnik ruchu musi stosować się bezwzględnie do tego, co nakazuje mu znak dany przez policjanta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hierarchia pierwszeństwa wśród sygnałów i znaków drogowych wygląda następująco:

  • policjant lub inna osoba uprawniona do kierowania ruchem;
  • sygnały świetlne;
  • znaki pionowe;
  • znaki poziome żółte (najczęściej stosowane przy organizacji ruchu związanej z remontami);
  • znaki poziome białe;
  • ogólne przepisy zawarte w kodeksie drogowym.
Powrót na górę strony