Wiadomości

Trwają działania „NURD”

Data publikacji 25.03.2022

Od rana policjanci katowickiej drogówki prowadzą na drogach naszego miasta działania „NURD”. Działania te mając charakter kontrolno-prewencyjne w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Należą bowiem oni do grupy uczestników ruchu drogowego, która szczególnie narażona jest tragiczne skutki zdarzeń drogowych.

zdjęcie kolorowe: policjanci katowickiej drogówki w rejonie skrzyzowania i oznakowanego przejścia dla pieszych

Aż do godz. 22.00  potrwają działania katowickiej drogówki w ramach akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W trakcie działań policjanci zwracają szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami w stosunku do pieszych, jak również na samych pieszych czy rowerzystów łamiących przepisy ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych lub skrzyżowania jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Kierowca w takiej sytuacji powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Pieszy natomiast powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia, nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię, bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd.

Pieszy także zobowiązany jest m.in. do:

  • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku – z pobocza;
  • poruszania się lewą stroną pobocza w przypadku braku chodnika;
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni; pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi;
  • piesi idący jezdnią zobowiązani są iść jeden za drugim, jedynie na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie;
  • pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Policjanci podczas działań przypominają również niechronionym uczestnikom ruchu, aby zadbali o to, by być widoczni dla kierujących pojazdami. Przypominamy, że po zmierzchu poza obszarem zabudowanym noszenie elementów odblaskowych przez pieszych jest obowiązkowe.

Wiosenna aura sprawiła, że na drogi wracają rowerzyści. Oni również zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Do większości wypadków, w których poszkodowanymi są rowerzyści przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.
Korzystając z roweru należy pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie przejeżdżali tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko jest to możliwe, korzystali z dróg dla rowerów. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością, i pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu.

  • zdjęcie kolorowe: trzech policjantów katowickiej drogówki w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych
  • zdjęcie kolorowe: sygnalizacja świetlna, w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych
  • zdjęcie kolorowe: policjant ruchu drogowego podczas kontroli samochodu
Powrót na górę strony