Wiadomości

Podsumowali działania „NURD”

Data publikacji 21.02.2022

W całym kraju policjanci prowadzili działania „NURD". Katowicka drogówka również przyłączyła się do działań. Od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzili wzmożone kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Podczas działań policjanci przeprowadzili 251 kontroli drogowych, które ujawniły aż 179 przekroczeń prędkości.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach ogólnopolskich działań „NURD” zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec niechronionych użytkowników ruchu drogowego, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.
Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji jakiejkolwiek kolizji zwykle ponoszą najcięższe obrażenia. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że większość tych zdarzeń spowodowali kierujący pojazdami, którzy nie udzielali pieszemu pierwszeństwa. Niestety, znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny.
Katowiccy policjanci przypominają kierującym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli kierujący skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Tylko podczas działań policjanci katowickiej drogówki ujawnili 221 wykroczeń, z czego aż 179 dotyczyło przekroczeń prędkości. Wśród ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących dominowały wykroczenia wobec pieszych i nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, a także używanie w trakcie jazdy telefonu komórkowego bez zestawu słuchawkowego. W trakcie działań policjanci zatrzymali 4 dowody rejestracyjnych z powodu braku badań lub złego stanu technicznego pojazdu. Ujawniono również dwóch kierujących, którzy prowadzili pojazdy po cofnięciu uprawnień. W trakcie działań „NURD” policjanci wykorzystali Ruchome Stanowisko Dowodzenia. Mundurowi, którzy pełnili służbę w RSD, za pośrednictwem kamer obserwowali zachowanie zarówno kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie jak i pieszych. W przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego natychmiast były informowane patrole, który znajdowały się w okolicy skrzyżowania Kolejne działania już wkrótce.

  • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki podczas kontroli drogowej samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów wydziału ruchu drogowego rozmawiający z kierującym samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów wydziału ruchu drogowego podczas działań NURD rozmawiający z kierującym samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe:  policjant wydziału ruchu drogowego wykonujący pomiar prędkości samochodu poruszającego się po katowickiej drodze
  • zdjęcie kolorowe: zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów wydziału ruchu drogowego przeprowadzający kontrolę drogową wobec kierującego samochodem osobowym
  • zdjęcie kolorowe:   policjant wydziału ruchu drogowego nadający sygnał do zatrzymania samochodu osobowego

Film Film z działań NURD

Pobierz plik Film z działań NURD (format mp4 - rozmiar 6.61 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu

Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 245.29 KB)

Powrót na górę strony