Wiadomości

Podsumowanie działań „Autostradą wolniej = bezpieczniej”

Data publikacji 17.02.2022

Policjanci katowickiej drogówki wspólnie z policjantami gliwickiego komisariatu autostradowego prowadzili działania „Autostradą wolniej = bezpieczniej” . Głównym celem działań było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. W trakcie działań policjanci na katowickim odcinku autostrady A4 ujawnili aż 65 wykroczeń dotyczących przekroczeń prędkości.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach działań „Autostradą wolniej = bezpieczniej” wspólnie z policjantami komisariatu autostradowego w Gliwicach prowadzili pomiary prędkości na katowickim odcinku autostrady A4. Szczególną rolę odegrali policjanci z katowickie grupy SPEED, których głównym zadaniem było przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości. Policjanci pełnili służbę z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w wideorejestratory.

Kierowcy, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy prędkość rażąco przekraczali, ponieśli konsekwencje prawne. W trakcie działań policjanci ujawnili aż 65 przekroczeń dozwolonej prędkości. W związku z powyższym mundurowi na kierujących nałożyli 59 mandatów karnych i 6 pouczeń.

Jak potrzebne są działania ukierunkowane na kontrole prędkości, pokazuje analiza zdarzeń drogowych. Od początku 2022 roku na terenie Katowic doszło do 492 kolizji i 8 wypadków drogowych. Jest to o 266 zdarzeń drogowych mniej niż w zeszłym roku za ten sam okres. Niewątpliwie na spadek liczby zdarzeń drogowych miały wpływ kontrole prędkości. Tylko od początku stycznia 2022 policjanci katowickiej drogówki ujawnili 3591 przekroczeń prędkości.

Przypominamy, że główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie pieszym i rowerzystom. Apelujemy o przestrzeganie nie tylko dozwolonych limitów prędkości, ale dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

  • zdjęcie kolorowe: nieoznakowany radiowóz drogówki na autostradzie A4 podczas działań
  • zdjęcie kolorowe: zrzut ekranu wideorejestratora, na którym uwidoczniona jest prędkość z jaka poruszała się samochód
  • zdjęcie kolorowe: wideorejestrator w policyjnym radiowozie i policyjna czapka
Powrót na górę strony