Wiadomości

Podsumowanie działań „Prędkość”

Data publikacji 26.01.2022

Policjanci katowickiej drogówki prowadzili działania „Prędkość”. Głównym ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. W trakcie działań mundurowi ujawnili prawie 250 wykroczeń, z czego aż 190 dotyczyło przekroczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki wykonujący pomiar prędkości pojazdu, stojący koło radiowozu

Policjanci katowickiej drogówki prowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Do działań zaangażowani również byli policjanci z katowickie grupy Speed, których głównym zadaniem było przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Policjanci pełnili służbę z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także wykonywali pomiary prędkości ręcznymi miernikami z rejestracją obrazu. Kierowcy, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy prędkość rażąco przekraczali, ponieśli surowe konsekwencje. W trakcie działań policjanci ujawnili 246 przekroczeń dozwolonej prędkości, z czego do aż 190 doszło w pobliżu przejść dla pieszych. Mundurowi zatrzymali 11 dowodów rejestracyjnych. Ponadto dwie osoby jechały samochodami mimo braku uprawnień.

Przypominamy, że główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie pieszym i rowerzystom. Apelujemy o przestrzeganie nie tylko dozwolonych limitów prędkości, ale dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

  • zdjęcie kolorowe:dwóch policjantów katowickiej drogówki w rejonie jezdni podczas działań "Prędkość"
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki wykonujący pomiar prędkości pojazdu
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki podczas kontroli pojazdu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki wykonujący pomiar prędkości pojazdu podczas działań "Prędkość"
  • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki podczas kontroli pojazdu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: policjant katowickiej drogówki sprawdzający dane kierującego w policyjnej bazie danych
Powrót na górę strony