Wiadomości

Podsumowanie działań „Prędkość”

Data publikacji 10.01.2022

Policjanci katowickiej drogówki prowadzili działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Mimo iż głównym celem działań było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. W trakcie działań ujawnili 205 wykroczeń, z czego aż 166 dotyczyło prędkości.

Policjanci katowickiej drogówki w ramach działań, prowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególną rolę mieli policjanci z katowickie grupy SPEED, których głównym zadaniem było przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości. Policjanci pełnili służbę z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także wykonywali pomiary prędkości ręcznymi miernikami z rejestracją obrazu.

Działania miały głównie charakter prewencyjny. Jednak kierowcy, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy prędkość rażąco przekraczali ponieśli konsekwencjami prawnymi. W trakcie działań policjanci ujawnili 205 wykroczeń drogowych. Aż 166 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości, z czego 147 w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci zatrzymali 2 prawa jazy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Oba przekroczenia prędkości miały miejsce na ulicy chorzowskiej. W pierwszym przypadku kierujący na ograniczeniu prędkości do 70 km/h jechał 126 km/h. Natomiast w drugim przypadku na tym samym odcinku drogi kierujący jechał aż 131 km/h.

W trakcie prowadzonych działań, ze względu na zły stan techniczny pojazdów, policjanci zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych. Zatrzymali również jedna osobę poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości.

Przypominamy, że główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym. O tym fakcie, a także o obowiązujących przepisach w ruchu drogowym przypominał kierującym policyjny profilaktyk, który pełnił służbę razem z policjantami katowickiej drogówki.

Apelujemy o przestrzeganie nie tylko dozwolonych limitów prędkości, ale dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Taka wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

  • zdjęcie kolorowe: policjanci podczas kontroli drogowej samochodu osobowego
  • zdjęcie kolorowe: dwóch policjantów katowickiej drogówki podczas pomiaru prędkości samochodu
  • zdjęcie kolorowe: policjanci katowickiej drogówki podczas działań Prędkość
  • zdjęcie kolorowe: policjantka katowickiej drogówki wykonująca pomiar prędkości samochodu
  • zdjęcie kolorowe: policjantka podczas kontroli prędkości pojazdu
  • zdjęcie kolorowe: policjantka w rejonie pasa drogowego wykonująca pomiar prędkości
  • zdjęcie kolorowe: patrol drogówki przeprowadzający kontrolę drogowa z kierującym samochodem osobowym
  • zdjęcie kolorowe: policjanci podczas działań prewencyjno - kontrolnych Prędkość
  • zdjęcie kolorowe: policjant wypełniający dokumentację z kontroli drogowej
Powrót na górę strony