Wiadomości

Podsumowanie działań "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 31.12.2021

Policjanci katowickiej drogówki przeprowadzili działania "Bezpieczny pieszy". Mundurowi przyglądali się zachowaniom kierujących i pieszych, głównie w rejonie przejść dla pieszych. Obopólne stosowanie się do obowiązujących przepisów z zakresu ruchu drogowego zwiększa bezpieczeństwo wszystkich korzystających z dróg. Podczas działań policjanci ujawnili aż 90 wykroczeń, które popełnili kierowcy właśnie w rejonie przejść dla pieszych.

W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole kontrolowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. W ramach działań "Bezpieczny pieszy" policjanci z katowickiej drogówki ujawnili aż 95 wykroczeń popełnionych przez kierujących. Niestety, było to jedne z tych wykroczeń, którego popełnienie grozi poważnymi skutkami dla pieszego. 85 kierujących znacznie przekroczyło prędkość w rejonie przejść dla pieszych, a 4 kierujących wyprzedzało w rejonie przejścia dla pieszych. W czasie działań ujawniono również nietrzeźwego kierującego, który prowadził samochód pomimo cofniętych uprawnień. Policjanci za zły stan techniczny pojazdu zatrzymali również 3 dowody rejestracyjne.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego katowiccy policjanci przypominają o obowiązkach kierowcy względem pieszego:

  • w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku);
  • pieszy ma pierwszeństwo, znajdując się na przejściu dla pieszych;
  • zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych;
  • zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Apelujemy również do pieszych, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własnego bezpieczeństwa powinni zachować czujność i upewnić się, czy nie zmieniły się warunki na drodze i bez względu na posiadane pierwszeństwo pamiętać o obserwacji pojazdów.

Powrót na górę strony